ČLÁNOK
Nová koncepcia hazardných hier nepočíta s využitím výnosov na konkrétne účely
18. februára 2004

Stanovenie pravidiel regulácie, povoľovacej činnosti, podmienok prevádzkovania, odvodových povinností a štátneho dozoru je cieľom koncepcie štátnej politiky v oblasti hazardných hier, ktorú dnes schválila vláda. Na základe koncepcie bude vypracovaný nový zákon o hazardných hrách, ktorý by malo ministerstvo financií pripraviť do konca mája.

Materiál sa na rokovanie vlády predkladal s rozpornými stanoviskami. Jeden z rozporov sa týkal toho, či má priamo zákon určovať použitie výnosu štátu z hazardných hier na konkrétny účel. Vychádzal najmä zo skutočnosti, že doposiaľ 50 % príjmov z lotérii bolo určených na financovanie športu. Nová koncepcia s tým už nepočíta, čo minister financií Ivan Mikloš zdôvodnil tým, že tento princíp nepovažuje jeho rezort za systémový. Podľa neho je potrebné, aby použitie príjmov štátneho rozpočtu nebolo diferencované podľa toho, kde vznikli.

Druhá diskutovaná otázka sa týkala zavedenia špeciálnej lotérie na verejno-prospešné účely. Mikloš informoval, že tento druh lotérií existuje v niektorých krajinách, pričom sú určené špeciálne pravidlá na ich organizovanie. Koncepcia pôvodne neobsahovala takúto možnosť. Na základe podnetu niektorých členov vlády a mimovládnych organizácií ministerstvo zváži možnosť zavedenia tohto inštitútu pri príprave zákona.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS