ČLÁNOK
Nová dcéra SLSP bude poskytovať faktoringové služby
8. júla 2003

Slovenská sporiteľňa, a.s. sa rozšírila o novú dcérsku spoločnosť Factoring Slovenskej sporiteľne. Akcionárom novej spoločnosti je spolu so Slovenskou sporiteľňou aj Factoring Českej sporiteľne. Nová dcéra bude zabezpečovať financovanie a správu pohľadávok, bude poskytovať ručenie proti platobnej neschopnosti a neochote uhradiť svoje záväzky zmluvne dohodnutých odberateľov pre firemných klientov banky, ako aj pre iné subjekty. Informovala o tom banka.

„Prijatá stratégia spoločnosti vytvára všetky predpoklady na to, aby sa Factoring Slovenskej sporiteľne do roku 2006 stal lídrom na faktoringovom trhu v SR“, konštatoval predseda predstavenstva Factoring Slovenskej sporiteľne Oldřich Netušil. Vznik ďalšej dcérskej spoločnosti súvisí so zámerom Slovenskej sporiteľne splniť všetky požiadavky klientov pod jednou strechou. V súčasnosti tvorí Slovenská sporiteľňa so svojimi dcérskymi spoločnosťami Asset Management Slovenskej sporiteľne, Poisťovňou Slovenskej sporiteľne a Factoringom Slovenskej sporiteľne finančný dom, ktorý zabezpečuje komplexnú starostlivosť o diverzifikované požiadavky klientov.

Majoritným akcionárom SLSP je Erste Bank, ktorá vlastní 67,19 % akcií sporiteľne. Európska banka pre obnovu a rozvoj má 19,99-percentný podiel na základnom imaní, Ministerstvo financií SR vlastní 10 % akcií, Poštová banka 1,41 % a Prvá penzijná správcovská spoločnosť 0,41 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS