ČLÁNOK
Nová automobilka bude dva roky zvyšovať deficit zahraničného obchodu
4. júna 2003

Príchod investorov do automobilového priemyslu prispeje podľa Národnej banky Slovenska (NBS) zvýšenými dovozmi investičných celkov k nárastu deficitu obchodnej bilancie v rokoch 2004 až 2005 na 74 mld. Sk, resp. 72 mld. Sk. V tomto roku sa pritom očakáva schodok zahraničného obchodu (ZO) na úrovni 65 mld. Sk. Vyplýva to z aktualizovaného menového prehľadu (AMP) centrálnej banky. Už v roku 2006, kedy automobilky začnú exportovať, by mal deficit obchodnej bilancie klesnúť na 58 mld. Sk.

Doprava spolu s cestovným ruchom budú v nasledujúcich troch rokoch naďalej hlavnými komponentmi, ktoré zabezpečia čistý príjem zo služieb na Slovensku. Celkové saldo bilancie služieb by pritom malo byť kladné od 16 do 18,5 mld. Sk. Deficitnosť bilancie výnosov by sa mala postupne zvyšovať z 8,8 mld. Sk v budúcom roku na 12,2 mld. Sk v roku 2006. Jedným z dôvodov bude rast výplat dividend zahraničným investorom.

V dôsledku prechodného zvýšenia schodku zahraničného obchodu podľa NBS stúpne aj deficit bežného účtu platobnej bilancie na budúcoročných 4,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2005 na 4,4 % HDP. V roku 2006 by však mal výrazne klesnúť na 3,3 % HDP.

Financovanie záporného salda bežného účtu by mali okrem klasických zdrojov zabezpečiť aj prostriedky z predvstupových fondov Európskej únie napriek tomu, že kvôli viazanosti na projekty nemusia byť čerpané v plnej výške. NBS v budúcich rokoch predpokladá ďalšie priame zahraničné investície najmä do priemyslu, ako aj doprivatizáciu strategických podnikov, ktorá by mala budúci rok priniesť 50 mld. Sk, v roku 2005 rovnakú sumu a v roku 2006 až dvojnásobok.

Po zapracovaní pripravovanej daňovej reformy s ohľadom na pokračujúce úpravy regulovaných cien a zbližovanie legislatívy so štandardami EÚ, centrálna banka zvýšila svoje odhady budúcoročnej inflácie na 8,3 % z pôvodných 7,5 %. Už od roku 2005 však počíta s podstatným znížením rastu cenovej úrovne na 3,6 % a v roku 2006 len na 2,9 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS