ČLÁNOK
Nórska burza sa stane riadnou akciovou spoločnosťou
25. marca 2001

Cieľom nórskej burzy cenných papierov so sídlom v Oslo je prídať sa k ostatným severským burzám združených v zoskupení Norex, ktoré zahŕňa Štokholmskú, Kodanskú i Reykjavícku burzu. So zreteľom na túto ambíciu chce nórska burza diverzifikovať svoju akcionársku štruktúru. Nórska burza, v súčasnosti súkromná spoločnosť, podliehajúca kontrole ministerstva financií, sa bude snažiť obmedziť maximálny podiel jedného akcionára na 10 %.

„Počas najbližších týždňov sa chceme stať plnohodnotnou akciovou spoločnosťou. Našim cieľom je začať predávať akcie v máji,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Sven Arild Andersen. „Je dôležité dosiahnuť rovnovážnu akcionársku štruktúru, aby ani jedna akcionárska skupina nemohla tlačiť burzu určitým partikulárnym smerom,“ dodal. Podľa jeho slov diverzifikovaná štruktúra akcionárov umožní ochraňovať a presadzovať širšie záujmy spoločnosti. Potenciálni akcionári budú zahŕňať brokerské spoločnosti, banky, správcovské spoločnosti, fyzické osoby i ostatné burzy cenných papierov ako napríklad OM Gruppen.

Burza v Oslo súhlasila so vstupom do zoskupenia Norex spoločne s dánskou i islandskou burzou.

Fínsko bude jediným štátom, ktoré zostane mimo zoskupenia. Helsinská burza cenných papierov (HEX) nedávno získala súhlas akcionárov Talinnskej burzy (TSE) na jej kapitálový vstup do TSE. Generálny riaditeľ nórskej burzy Andersen očakáva začiatok činnosti zoskupenia Norex v roku 2002. „Náš nový spoločný informačný systém by mal byť implementovaný do 15. februára 2002. Spoluprácu bude možné spustiť krátko po uvedení spoločného elektronického systému,“ uviedol Andersen. Spolupráca v rámci Norexu je dôležitou súčasťou plánu internacionalizácie burzy v Oslo. Zmena vytvorí väčší a likvidnejší trh pre zahraničných investorov.

Ako uviedol Andersen, Oslo bude musieť harmonizovať dĺžku obchodného dňa v súčinnosti so svojimi partnermi. Štokholmská burza cenných papierov nedávno rozšírila obchodný deň posunutím zatváracieho času zo 17:30 stredoeurópskeho času (SEČ) na 20:00 SEČ. Pred definitívnou implementáciou však musí byť táto švédska úprava odborne zanalyzovaná. Obchodný deň na burze v Oslo trvá od 10:00 do 16:00 SEČ.

Ako povrdil Sven Arild Andersen, čiastočná privatizácia štátom kontrolovanej telekomunikačnej spoločnosti Telenor minulý december, ako aj plány na predaj štátnej ropnej spoločnosti Statoil v priebehu roku 2001 sú pre nórsku burzu dobrou správou.

Nórska vláda nedávno avizovala svoj zámer privatizovať 10 až 15-percentný podiel v ropnej spoločnosti Statoil. Podľa Andersena by však mala ísť ďalej. „Nedáva žiadny zmysel predávať 10 % spoločnosti Statoil. Malo by to byť minimálne 20 až 25 %,“ uviedol Andersen a dodal, že zahraniční investori neradi kupujú podiely v štátom riadených podnikoch. Ak by bol uvedený na verejný trh, Statoil by sa stal najväčšou nórskou kótovanou spoločnosťou. V telekomunikačnej spoločnosti Telenor vlastní štát 71 %, no viaceré skupiny vrátene Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyzvali nórsku vládu na výraznejšiu privatizáciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS