ČLÁNOK
Nominálne mzdy by mali medziročne vzrásť o 7,5 %
12. júna 2002

Nominálne mzdy by mali v tomto roku medziročne vzrásť o 7,5 %, čo je stredná hodnota z predpokladaného intervalu nárastu nominálnych miezd od 7 do 8 %. Vyplýva to z aktualizovaného menového programu Národnej banky Slovenska (NBS) na rok 2002. Rast nominálnych miezd prevyšujúci hranicu 7 %, ktorý po premietnutí vplyvu priemerných spotrebiteľských cien znamená zvýšenie reálnych miezd o viac ako 3 %, však podľa centrálnej banky nebude krytý rastom produktivity práce a môže tak vyvolať inflačné tlaky.

Za akceptovateľný rast nominálnej mzdy považuje NBS zvýšenie do 6 %, teda do úrovne, ktorá bude zabezpečovať aspoň minimálny predstih rastu produktivity práce pred rastom reálnych miezd a nebude zvyšovať tlak na súkromnú spotrebu. Rýchlejší rast nominálnych miezd by mohol s rastom spotreby obyvateľstva zhoršiť aj zahraničnoobchodnú bilanciu.

Vo vývoji zamestnanosti nepredpokladá NBS výraznejšie zmeny, keď predpokladá jej rast v intervale 0,6 až 0,9 %. Reálna produktivita práce z hrubého domáceho produktu na zamestnanca by mala nadväzne na prognózovaný ekonomický rast a vývoj zamestnanosti zrásť približne o 3 %. Reálne mzdy tak vzrastú rýchlejšie ako produktivita práce o 0,6 percentuálneho bodu.

Rastúca tendencia reálnych miezd však bude podľa NBS prerušená v budúcom roku, kedy sa vplyvom vyššej inflácie môže zmeniť medziročný rast reálnych miezd na 2 %. V roku 2004 by sa reálne mzdy mohli zvýšiť o 2,2 % a v roku 2005 o 3 %.

Menový program NBS predpokladal na tento rok medziročný rast nominálnych miezd o 7,0 až 8,0 % a zvýšenie reálnych miezd o 2,4 až 3,3 %, pri priemernej ročnej inflácii 4,5 %. Centrálna banka pritom považovala za želateľný rast zvýšenie nominálnych miezd najviac o 6 %, čo je úroveň, ktorá zabezpečuje predstih rastu produktivity práce pred rastom reálnych miezd.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS