ČLÁNOK
NKÚ pripravuje pred privatizáciou hĺbkovú kontrolu v SPP
29. novembra 2000

Začiatkom budúceho roka pripravuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) hĺbkovú kontrolu v Slovenskom plynárenskom priemysle, ešte pred jeho privatizáciou. Novela zákona o NKÚ, ktorá je v súčasnosti v pléne Národnej rady SR, totiž rozširuje právomoci úradu, pričom kontrolná činnosť NKÚ zahrnie aj všetky podniky s účasťou štátu, bez ohľadu na ich právnu formu. Po jej schválení novely by sa mal tiež zmeniť systém financovania úradu, čím sa upevní jeho nezávislosť. Informovali o tom na tlačovej besede predseda NKÚ Jozef Stahl a predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák.

Podľa navrhovanej novely by už o financovaní NKÚ na rozdiel od terajšieho stavu nemalo rozhodovať Ministerstvo financií SR, ale NKÚ navrhne ročný rozpočet podľa finančných možností štátu a so stanoviskom ministerstva financií ho predloží na schválenie parlamentnému výboru pre financovanie, rozpočet a menu. Schvaľovať sa potom bude v rámci štátneho rozpočtu.

Medzi dôležitú súčasť činnosti NKÚ zaradil J. Stahl aj informovanie verejnosti o činnosti úradu. Od budúceho roka preto plánuje úrad v pravidelných mesačných intervaloch poskytovať informácie verejnosti prostredníctvom médií. Správy o svojej činnosti bude publikovať aj v spravodajoch so štvrťročnou periodicitou.

Podľa novelizovaných ustanovení zákona o NKÚ sa rozširuje kontrola aj na použitie finančných prostriedkov zo zahraničia. S výsledkami kontroly sa bude oboznamovať aj Národná rada SR, ktorá dostane k dispozícii celý protokol o kontrole. Predseda NKÚ tiež bude môcť navrhnúť rokovanie vlády o výsledkoch kontroly.

Novela zákona o NKÚ pôvodne rátala s rozšírením možnosti kontrol aj na Sociálnu poisťovňu, Národný úrad práce, Fond národného majetku a zdravotné poisťovne. To však neumožňuje súčasné znenie Ústavy SR, kompetencie by však mal NKÚ získať po jej novelizácii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS