ČLÁNOK
NJF v budúcom roku rozdelí vyše 70 miliónov eur
30. novembra 2014

 Na likvidáciu jadra ide z roka na rok viac prostriedkov. Národný jadrový fond (NJF) už schválil, že na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami uvoľní viac ako 70 miliónov eur. V tomto roku jadrový fond pritom dal, respektíve ešte dá, necelých 60 miliónov eur. V minulom roku to bolo len niečo vyše 49 miliónov eur, a rok predtým iba 25 miliónov eur.

Rada správcov národného fondu sa zhodla na tom, že najviac finančných prostriedkov, v objeme 26 miliónov eur, pôjde na projekty v rámci druhej etapy vyraďovania jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach. Takmer 12 miliónov eur pôjde z účtu Národného jadrového fondu pre potreby vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Nemalá čiastka pôjde na nakladanie s rádioaktívnym odpadom, a to viac ako 16 miliónov eur. Na opravu a údržbu zariadení a objektov jadrovej elektrárne V1 vyčlenil jadrový fond 5 miliónov eur. Medziskladovanie vyhoreného jadrového paliva jadrovej elektrárne V1 podporí fond sumou vo výške necelých 3,5 milióna eur.

Národný jadrový fond vznikol v roku 2006. Účelom jadrového fondu je sústreďovať finančné prostriedky. Na zadný palivový cyklus sa skladajú prevádzkovatelia jadrových zariadení, ako aj spotrebitelia elektrickej energie. Spotrebitelia platia v súčasnosti v cenách elektriny zhruba 3,20 eura za každú odobratú megawatthodinu. Prevádzkovatelia platia do Národného jadrového fondu ročný fixný poplatok vo výške 13,4 tis. eur za každý megawatt inštalovaného výkonu, pričom táto suma je každoročne valorizovaná o infláciu. Prevádzkovatelia jadrových zariadení platia aj variabilný príspevok, ktorý je stanovený vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS