ČLÁNOK
Nižšia dynamika HDP
11. apríla 1997

Tento prírastok HDP, kde NBS nepredpokladá výraznú zmenu jeho štruktúry oproti roku 1996, by mal znížiť deficit bežného účtu platobnej bilancie k hranici 5% HDP. Deficit obchodnej bilancie dosiahol za prvé dva mesiace tohoto roku takmer 2% minuloročného HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS