ČLÁNOK
Nižšia dynamika HDP
11. apríla 1997

Tento prírastok HDP, kde NBS nepredpokladá výraznú zmenu jeho štruktúry oproti roku 1996, by mal znížiť deficit bežného účtu platobnej bilancie k hranici 5% HDP. Deficit obchodnej bilancie dosiahol za prvé dva mesiace tohoto roku takmer 2% minuloročného HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS