ČLÁNOK
Nižšia dynamika HDP
11. apríla 1997

Tento prírastok HDP, kde NBS nepredpokladá výraznú zmenu jeho štruktúry oproti roku 1996, by mal znížiť deficit bežného účtu platobnej bilancie k hranici 5% HDP. Deficit obchodnej bilancie dosiahol za prvé dva mesiace tohoto roku takmer 2% minuloročného HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS