ČLÁNOK
Nižšia dynamika HDP
11. apríla 1997

Tento prírastok HDP, kde NBS nepredpokladá výraznú zmenu jeho štruktúry oproti roku 1996, by mal znížiť deficit bežného účtu platobnej bilancie k hranici 5% HDP. Deficit obchodnej bilancie dosiahol za prvé dva mesiace tohoto roku takmer 2% minuloročného HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS