ČLÁNOK
Nižšia deregulácia cien vyvolá ilúziu rýchlej dezinflácie
21. decembra 2001

Spomalenie deregulácie cien vyvolá v roku 2002 len krátkodobý pokles inflácie, čím dôjde k vytváraniu ilúzie urýchlenia dezinflačného procesu. Zo strednodobého hľadiska bude spomalenie deregulačného procesu v budúcom roku znamenať rast inflácie v roku 2003. V súvislosti s vypracovaním strednodobého ekonomického výhľadu Národnej banky Slovenska (NBS) na roky 2003 až 2005 to uviedol guvernér centrálnej banky Marián Jusko.

V roku 2003 by mohol byť podľa NBS narušený aj pokles jadrovej inflácie. V ďalších rokoch by sa jadrová inflácia mala znižovať len miernym tempom, lebo prehnaná snaha o zrýchlenie dezinflačného procesu by mohla vyústiť do opätovného vzniku inflačných tlakov. Jadrová inflácia by na konci roku 2005 mala byť mierne vyššia ako priemerný rast spotrebiteľských cien v Európskej únii (EÚ).

Rast reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) bude podľa NBS do roku 2005 založený na raste vývozu s významným príspevkom fixných investícií a súkromnej spotreby a mal by sa postupne zvyšovať. Schodok bežného účtu platobnej bilancie by sa mal naopak do roku 2005 postupne znižovať, nakoľko relatívne vysoký rast investícií postupne posilňuje ponukovú stránku slovenskej ekonomiky a spomaľuje sa aj dynamika rastu dovozov.

Predpokladaný makroekonomický vývoj by mala podľa centrálnej banky v strednodobom horizonte charakterizovať postupná konsolidácia verejných financií, schodku bežného účtu platobnej bilancie a mierne zrýchľovanie ekonomického rastu. Takýto vývoj by mal vytvárať predpoklady na postupné znižovanie kľúčových úrokových sadzieb NBS.

Keďže sa očakávajú štrukturálne reformy a integračný proces, dynamika rastu ekonomiky Slovenska by mala byť podľa NBS založená na zvyšovaní produktivity a konkurencieschopnosti. Znižovanie fiškálneho deficitu by malo spolu s rastom konkurencieschopnosti ekonomiky vytvoriť predpoklady pre rovnovážny hospodársky rast, priaznivý vývoj exportu a postupný dezinflačný proces.

Jusko očakáva urýchlené približovanie sa slovenskej ekonomiky ku krajinám EÚ, podľa neho však podmienky únie Slovensko ani v tomto ani v budúcom roku nebude spĺňať. „Slovensko má potenciál na to, aby pokračovalo v konvergenčnom procese a začlenilo sa do EÚ už v prvej vlne, podmienkou je však pokračovanie v štrukturálnych reformách a reformách verejných financií,“ uzavrel Jusko.

NBS očakáva v budúcom roku výrazné spomalenie tempa rastu spotrebiteľských cien. Koncoročnú infláciu v roku 2002 vidí v intervale 3,5 % až 4,9 %, priemerná inflácia by sa mala pohybovať v intervale 4,1 % až 4,9 % a jadrová inflácia v rozmedzí 3,2 % až 4,7 %. Spomalenie tempa rastu spotrebiteľských cien súvisí podľa centrálnej banky najmä so zastavením procesu výraznejšej deregulácie cien.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS