ČLÁNOK
Nižší dovoz nie je však výsledkom konkurencieschopnosti domácich výrobcov
16. mája 2001

Aktuálny vývoj slovenskej ekonomiky je poznačený širokou reštrikciou a rastom cien s dôsledkami na pokles všetkých zložiek domáceho dopytu. Celkový rast je generovaný len prebytkom vývozu nad dovozom. Exportom generovaný rast hrubého domáceho produktu (HDP) je generovaný je podporovaný konjunktúrou v krajinách kam smeruje náš vývoz a oslabovaním dovozu na Slovensko. Nižší dovoz nie je však výsledkom konkurencieschopnosti domácich výrobcov, ale pre roky 1999 a 2000 vychádza z poklesu domáceho dopytu. Konštatuje to prognóza ekonóma Viliama Pálenka z ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV.

Faktorom porastového vývoja by sa mal v tomto roku stať spomalenie inflácie a rast domáceho dopytu. Ten by mal medziročne stúpnuť o 3 %. V roku 2002 by mal domáci dopyt opäť stúpnuť o 3 až 4% a rovnako bude faktorom rastu HDP.

Spotrebu domácností v tomto roku by malo podľa Páleníka ovplyvniť vyplácanie dlhopisu Fondu národného majetku SR. Rast spotreby domácností by sa mal urýchliť v rokoch 2002 až 2005.Vývoj spotreby domácností je do značnej miery ovplyvnený vyšším rastom cien ako pred rokom 1998. To všetko by malo viesť k zníženiu váhy spotreby domácností na HDP na 45% v roku 2005. Páleník tvrdí, že v najbližších trhoch rokoch by malo dôjsť k zastaveniu poklesu tvorby hrubého kapitálu. V roku 2005 by mala mať tvorba hrubého kapitálu podiel na HDP 35%.

Páleník si myslí, že prirodzenou základňou pre rast vnútorného dopytu sa stane zníženie porovnávacieho základu, ktorý vznikol po dvoch rokoch poklesu domáceho dopytu. Kombinácia nízkeho domáceho dopytu a vysokej inflácie v rokoch 1999 – 2000 a prognóza mierneho domáceho dopytu (3 – 4%) povedú k tomu, že úroveň domáceho dopytu z roku 1998 pravdepodobne Slovensko dosiahne až po roku 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS