ČLÁNOK
Nízke mzdy sú najväčšou výhodou SR
22. februára 1999

Ako na Konferencii venovanej zahraničným investíciám uviedol projektový manažér ECCO John S. Hansen práve tieto faktory zohrali rozhodujúcu úlohu pri výbere pôsobiska firmy v oblasti strednej a východnej Európy. Prispel k tomu aj očakávaný rast počtu obyvateľov v produktívnom veku, keďže výroba obuvi patrí k odvetviam náročným na pracovnú silu.

Svoju rolu pri výbere Slovenska ako cieľovej krajiny investícií dánskej firmy ECCO figurovala na poprednom mieste medzi kritériami aj dobrá makroekonomická situácia v krajine a skutočnosť, že SR je jednou z asociovaných krajín Európskej únie. J.S. Hansen ocenil aj pozitívny prístup orgánov miestnej samosprávy v Martinskom regióne, kde bude sídlo slovenského zastúpenia a závod na výrobu obuvi, a tiež pomoc vlády SR pri rozbehu celej investičnej akcie. Projektový manažér ECCO potvrdil zámer spoločnosti investovať na Slovensku do roku 2004 celkovo 15 mil. USD a kontinuálne zvyšovať počet zamestnancov. Napriek počiatočným ťažkostiam by si ECCO podľa neho opäť vybralo Slovensko pri rozhodovaní o budúcich investíciách.

Generálny riaditeľ Siemens, s.r.o., Bratislava Peter Kollárik za hlavným zneisťujúci faktor v očiach zahraničných investorov označil nestabilné legislatívne a ekonomické prostredie v SR. Vyzdvihol potrebu jednoznačných pravidiel hry, predovšetkým v daňovej oblasti. Pre investorov zaujímajúcich sa o alokáciu kapitálu v oblasti Bratislavy môže byť podľa jeho slov určitou prekážkou vyčerpanosť pracovnej sily v tomto regióne. Poukázal pritom na nízku úroveň nezamestnanosti v Bratislave a okolí (3-4 %), čo podľa západných štatistík znamená plnú zamestnanosť.

P. Kollárik účastníkom konferencie zdôraznil výhody investovania na Slovensku, ktoré ako uviedol jednoznačne prevyšujú nevýhody. Skutočnosť, že Siemens kladie veľký dôraz na investície v SR potvrdzuje, že z celkového počtu 27 tis. pracovníkov Siemensu v krajinách bývalého socialistického bloku zamestnáva Siemens vyše 7 tis. na Slovensku. Je to druhé najväčšie číslo zamestnanosti po ČR, kde má Siemens okolo 10 200 pracovníkov. Doteraz preinvestoval Siemens v SR prostredníctvom priamych zahraničných investícií sumu prevyšujúcu 250 mil. DEM.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS