ČLÁNOK
Nízka aktivita na Slovenskej burze cenných papierov pretrváva
21. februára 2002

Na novej slovenskej burze pretrváva nízka aktivita obchodníkov. Objem obchodov v stredu síce vzrástol oproti utorkovým 272,97 tis. Sk na 530,87 tis. Sk, ale je to stále len minimálna aktivita. V anonymných obchodoch sa previedlo 1524 akcií v objeme 527,366 tis. Sk.

Na parkete Slovenskej burze cenných papierov (SBCP) sa zobchodovalo 92 akcií Reštitučného investičného fondu SR pri cene 800 Sk za titul. Akcie Železiarní Podbrezová sa previedli v objeme 90 kusov za 400 Sk za akciu. Majiteľa zmenilo aj 37 akcií spoločnosti Poľnonákup Šariš pri cene 32 Sk za titul. Ďalej sa zobchodovalo 30 akcií spoločnosti VHS pri cene 1010 Sk, 20 akcií Kinexu za 170 Sk a 18 akcií Závodov SNP pri priemernej cene 226,37 Sk za kus.

Na priamo sa zrealizoval len jeden obchod. Akcie spoločnosti Ski Jasná našli nového majiteľa v objeme 5 kusov pri cene 700 Sk za kus.

Pre obchodovanie na novej burze je zabezpečených 547 emisií cenných papierov. Na trhu kótovaných cenných papierov je stanovené prípustné cenové pásmo od indikatívnej ceny v rozpätí plus-mínus 10 % a na vedľajšom trhu pripúšťajú burzové pravidlá cenové rozpätie plus-mínus 30 %. Na novej burze sa so štátnymi dlhopismi neobchoduje. Indexy burzy sa vytvoria až na základe vyhodnotenia skupiny cenných papierov po likvidnejšom obchodovaní. V súčasnosti má nový burzový trh 26 členov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS