ČLÁNOK
Nikto z členov vlády nepožiadal o stanovenie minimálnej ceny za 49 % akcií SPP
19. februára 2002

Vláda na mimoriadnom rokovaní konsenzom všetkých svojich členov vzala na vedomie Informáciu o procese privatizácie 49 % akcií Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP). Všetci ministri však môžu do konca tohto týždňa k materiálu písomne podať pripomienky, ktorými sa bude zaoberať privatizačná komisia. Po rokovaní vlády o tom informoval premiér Mikuláš Dzurinda.

Ako ďalej premiér informoval, minister práce sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši v utorok predloží návrh na zmenu uznesenia vlády o spôsobe privatizácie minoritného balíka akcií SPP. Podľa Dzurindu ide o zjavne politickú požiadavku SDĽ, vláda sa však návrhom ľavicových demokratov bude zaoberať v stredu na svojom riadnom zasadnutí. „Nemám s tým problém, ak to žiadajú, tak to prerokujeme,“ povedal Dzurinda. Termín na predkladanie záväzných ponúk, stanovený na 28. februára, by sa nemal meniť. Podľa šéfa vládneho kabinetu nikto z členov vlády na jej mimoriadnom rokovaní nepožiadal o stanovenie minimálnej ceny, čo hodnotí ako správne. „Chcem, aby sme dokončili mnoho mesiacov trvajúci tender a aj ho dokončíme,“ vyhlásil premiér Dzurinda.

Ako po rokovaní vlády skonštatoval minister pôdohospodárstva a šéf SDĽ Pavel Koncoš, jeho strana má vzhľadom na termín predloženia informácie o privatizácii akcií SPP zatiaľ povrchné informácie. „Mnohé veci v návrhoch zmlúv ostávajú nevyjasnené a treba o nich ešte rokovať,“ povedal Koncoš. Napriek predloženiu návrhu SDĽ na zmenu uznesenia o postupe pri privatizácii plynárenského podniku Koncoš neočakáva v uznesení veľké zmeny. V prípade neprijatia návrhu však zatiaľ šéf SDĽ ďalšie kroky svojej strany nekomentoval.

Transakčné dokumenty vytvárajú slovenskej strane dostatočný priestor, aby sa v budúcnosti, keď o to prejaví záujem, mohli uviesť akcie Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) na kapitálový trh. Konštatuje sa to v informácii o procese privatizácie 49 % akcií SPP, ktorú prerokovala vláda. Podľa tohto materiálu bude musieť predstavenstvo SPP podporiť snahu akcionárov o vyhlásenie verejnej ponuky.

Ako sa ďalej uvádza v prílohe týkajúcej sa právomocí pri riadení a kontrole SPP po vstupe strategického investora, väčšina právomocí štátu v SPP zostane zachovaných, pokiaľ bude mať štát v SPP aspoň 34-percentný podiel. Podľa návrhu transakčných dokumentov bude mať budúce predstavenstvo podniku sedem členov. V predstavenstve by mali byť štyria zástupcovia investora a traja zástupcovia štátu. Štát bude mať väčšinu v dozornej rade (DR), kde bude môcť nominovať sedem z dvanástich členov, pričom investor bude mať v dozornej rade len jedného zástupcu a zvyšok budú predstavitelia zamestnancov. V kompetencii DR bude napríklad výber audítora SPP, pričom audítorom bude musieť byť jedna z renomovaných celosvetových audítorských firiem. DR bude schvaľovať aj transakcie medzi SPP a blízkymi stranami, ktoré budú prevyšovať 250 tis. USD.

Z transakčných dokumentov vyplýva pre investora záväzok, že nebude konkurovať, priamo alebo prostredníctvom blízkych subjektov, SPP na slovenskom plynárenskom trhu. V materiáli sa ďalej uvádza, že kombinácia riadiacich a kontrolných právomocí obsiahnutá v transakčných dokumentoch zabezpečí, že dividendy budú jediným spôsobom realizácie zisku SPP. Takýto vývoj v SPP by mal zabezpečiť každoročné príjmy štátneho rozpočtu a nárast hodnoty 51% akcií vo vlastníctve štátu.

Informácia o procese privatizácie 49 % akcií SPP obsahuje aj zdôvodnenie odporúčania privatizačného poradcu, ktorý navrhol predaj akcií SPP formou priameho predaja prostredníctvom výberového konania. Podľa privatizačného poradcu, firmy Credit Suisse First Boston (CSFB), sa priamym predajom získa najväčší výnos v porovnaní s ostatnými privatizačnými možnosťami. Investor z oblasti plynárenstva podľa CSFB zvýši hodnotu aj zvyšnej časti akcií SPP vo vlastníctve štátu prostredníctvom transferu know-how a manažérskych zručností.

Podľa zverejneného materiálu súčasné právne prostredie vytvára dostatočný priestor na to, aby bolo využitie zdrojov získaných z privatizácie SPP a určených na reformu sociálneho poistenia maximálne bezpečné a transparentné. Podľa zákona o veľkej privatizácii je možné využiť zdroje získané z privatizácie na posilnenie štátnych finančných aktív. Účet štátnych finančných aktív je vedený v Národnej banke Slovenska (NBS) a je súčasťou súhrnného evidenčného účtu Slovenskej republiky. Ministerstvo financií SR uzatvorilo v júni 2001 s NBS Dohodu o úročení kreditného zostatku súhrnného evidenčného účtu SR, na základe ktorej je zostatok na tomto účte úročený aktuálnou 1-dňovou sterilizačnou sadzbou NBS. Úročenie prostriedkov uložených na účte štátu v NBS je pritom vyššie ako inflácia. Inflácia je v tomto roku plánovaná na úroveň okolo 4,5 %, jednodňová sterilizačná sadzba NBS predstavuje 6 %. Úročenie je možné ešte zvýšiť dohodou s NBS o termínovanom vklade, pri ktorom je možné dosiahnuť úrokovú sadzbu na úrovni aktuálnej výšky sadzieb na medzibankovom trhu (BRIBID). Tá je v súčasnosti pri 12-mesačnej splatnosti okolo 7,7 %. NBS je na takúto dohodu pripravená, ministerstvo financií už podobnú ponuku v minulosti dostalo.

Materiál, ktorý vláde predkladajú podpredseda vlády pre ekonomiku, minister hospodárstva a ministerka privatizácie v prílohe obsahuje aj niektoré výroky predsedu strany Smer Roberta Fica doplnené stručným komentárom popisujúcim skutočný stav veci.

Úplné znenie materiálov prinašajú FINI v rubrike Analýzy a dokumenty


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS