ČLÁNOK
Nikdy nie je tak dobre, aby nemohlo byť lepšie
20. novembra 2000

Optimizmus má účinky ópia, tvrdia skeptici. Optimizmus je legálna „droga“ a jej šíreniu bránia len presvedčení pesimisti. Občianstvo si však robí, a najmä myslí, čo chce. Optimizmus nie je opakom skepsy. Štatistici spočítali, že slovenská populácia nejasá od radosti, miera pesimizmu však klesla na najnižšiu úroveň od roku 1997.

Zovšeobecnenie výsledkov výskumu zakalkulovalo zhruba 62 percentnú nespokojnosť v protiklade k 49 percentnému očakávaniu nezhoršenia alebo zlepšenia situácie.

Nespokojnosť je prirodzená vlastnosť. Nikdy nie je tak dobre, aby nemohlo byť lepšie. Prieskumy názorov nevykazujú vysokú mieru spokojnosti ani vo vyspelých krajinách. Vždy a všade sa dá čosi ofrfľať. Nerovnaké sú len spôsoby nakladania s nespokojnosťou.

Na Slovensku sa ešte stále najmenej darí sebanespokojnosti. Taký pocit frustruje a len niekedy sa vyliečiť nákupom zbytočnosti. Na jednej strane je priamo ohrozovaná sebaúcta, na strane druhej môže nespokojnosť tohto druhu provokovať prinajmenšom k mysleniu, čo nikdy neublíži. Mysliaci človek má šancu niečo vymyslieť, aj keď riskuje, že nie všetci budú spokojní. Nespokojnosť s kolesom dala vzniknúť krídlam.

Najhoršou z podôb nespokojnosti je povraz na rukách. Bezmocnosť v očiach nedovolí dovidieť, že slučka nie je zatiahnutá…a možno je iba pohodlné hovoriť o tom, ako sa nič nedá. Dôvodov je vždy dosť. Raz je to zákon, inokedy hlúpy šéf, potom peniaze. S pravdepodobnosťou blízkou istote sa medzi dôvody neaktivity nedostane vlastná neschopnosť, lenivosť a obmedzenosť. Keď sú ruky poviazané a rozum je len riečiskom ciev, naplnia sa ústa vetami o zlyhaní všetkých naokolo.

Existuje ešte nespokojnosť, ktorá je súčasťou bontónu. Spokojní sa môžu v spoločnosti znemožniť, je nevyhnutné mať v zálohe aspoň drobnú boliestku.

Nespokojnosť je hodnotou len ak sa dokáže premeniť na čin. Ak začínajú Slováci inklinovať k optimizmu, neznamená to zmenšovanie miery skepticizmu, iba uvedomenie si možností.

Ako protimluv vyznieva poznanie z prieskumu, že väčšina ľudí hovorí o nespokojnosti a pritom tri štvrtiny vyjdú z výplaty a ešte aj sporia. Relativita posudzovania vlastnej situácie je veľká. Felícia vedľa trolejbusu pôsobí luxusne, aj keď majiteľ býva v paneláku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS