ČLÁNOK
Nikdy nebude tak dobre, aby to nevyzeralo zle
2. januára 2002

Agentúra MVK vo výskume verejnej mienky zistila, že vyše 42 percentám sa situácia sa zhoršila a len necelá desatina sa hlási k zlepšeniu. Takmer súčasne s výsledkami prieskumu zverejnili noviny štatistiku, podľa ktorej je slovenská ekonomika takmer vo všetkých parametroch lepšia ako pred rokom.

Hospodárstvo vykazuje rast, ľudia viac zarábajú a míňajú. Jediným skutočným problémom Slovenska je vlastne iba nezamestnanosť. Na jej vývoji možno dokumentovať zhubnosť opatrnosti pri hospodárskych reformách. Strach z radikality, ktorá môže vyústiť do prudkého zvýšenia počtu ľudí bez práce, dovoľuje udržiavanie vleklej prezamestnanosti v niektorých odvetviach. Na druhej strane počuť vety o akútnom nedostatku ľudí. Možno je to iba tým, že časti ľudí stačí byť zamestnanými, kým zamestnávatelia od nich chcú aby pracovali. Namiesto podmienok pre reštrukturalizáciu podnikového sektora sa ujímajú projekty verejnoprospešných prác, ktoré sú len dočasným a málo efektívnym riešením.

Razancia reforiem je až pričasto príliš láskavá k dedičstvu minulosti. Systém sa bráni. A nespokojní ľudia mu pomáhajú. Pesimizmus a nedostatok odvahy sa vydáva za racionalitu.

Nespokojnosť je dobrá vlastnosť. Prieskumy názorov nevykazujú vysokú mieru spokojnosti ani v krajinách vyspelejších ako Slovensko. Vždy a všade čosi nefunguje. Rôzne sú však spôsoby nakladania s nespokojnosťou.

Najmenej sa darí sebanespokojnosti. Tento druh pocitu môže provokovať prinajmenšom k mysleniu, čo nikdy neublíži. Mysliaci človek má šancu niečo vymyslieť, aj keď riskuje, že nie všetci budú spokojní. Nespokojnosť s kolesom dala vzniknúť krídlam. Ikarovia boli smiešni, lebo sa pokúšali o niečo, čo sa nedá. Potomkovia posmieváčikov sa dnes premiestňujú z jedného na druhý koniec sveta v Boeingoch. Je iba pohodlné hovoriť o tom, ako sa nič nedá. Dôvodov je vždy dosť. Raz je to zákon, inokedy hlúpy šéf, potom peniaze. Medzi dôvody neaktivity sa zvyčajne nedostane vlastná neschopnosť, lenivosť a obmedzenosť. Keď sú ruky poviazané naplnia sa ústa vetami o zlyhaní všetkých naokolo.

Skepsa je užitočná len dovtedy, kým sa za ňu nevydáva slaboduchosť. Skvostom je napríklad úvaha o tom, ako obyčajný človek nemá nič z rastu hrubého domáceho produktu. Politici hovoria, že sú pre obyčajných. Znamená to, že opustení neobyčajní si prisvojili hrubý domáci produkt alebo, že politici nevedia, čo produkt je? Zo všetkého najzvláštnejšie je, že ľudia sa nechávajú deliť na obyčajných a iných.

V mene obyčajnosti sa potom ľahko verí, že život je zlý, hoci iba nie je taký dobrý ako by si človek prial a aký by mohol byť, keby naozaj chcel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS