ČLÁNOK
Niektoré z problémov na pleci EÚ
24. januára 2001

V súčastnosti je stav elektronického obchodovania medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie chabý. Štatisticky vzaté, každá druhá firma, ktorá poskytuje svoje služby aj zákazníkom z ostatných krajín EÚ, realizuje svoje obchody na takejto medzinárodnej úrovni len vo výške 10 percent z celkového obratu. Pomôcť obchodu na celoeurópskej úrovni by mal už v najbližších rokoch plán Európskej komisie.

Komisia si zlepšenie situácie predstavuje v dvoch fázach. Prvou bude prieskum niekoľkých tisíc podnikov vrámci EÚ ešte tohto roku za účelom identifikovania prekážok stojacich v ceste obchodu medzi jednotlivými členskými krajinami. V roku 2002 ako druhý krok predstaví Komisia zoznam týchto prekážok a bude požadovať štáty, ktorých sa dotýkajú, o ich odstránenie. Táto fáza nie je dnes asi nikomu úplne jasná, keďže si vyžaduje zásahy do vnútornej legislatívy tej ktorej krajiny, s čím sa dá očakávať nespokojnosť mnohých podnikateľov či zákazníkov. Navyše problém môže byť tak obsiahly, že zamestná celú horu právnikov, čo zatiaľ bude musieť znášať samotná krajina.

Popri riešeniu vážnejších problémoch sa EÚ nevyhýba ani možno trochu malicherným, no na druhej strane principiálnym témam, akou je v oblasti Internetu e-mail konto preplnené nežiadúcimi správami – spam. EÚ sa týmto fenoménom, ktorý je blízky veľkej väčšine užívateľov Internetu, zaoberá vôbec po prvýkrát. Na nedávnom stretnutí Únie bola navrhnutá ako základ legislatíva o ochrane súkromia z roku 1997 pri boji s nechcenými telefónnymi hovormi. Tá by sa mohla rozšíriť na oblasť elektronickej pošty a následne schváliť jednotlivými členskými krajinami. Ako to už býva, zosúladenie nových noriem so starými býva náročné, a tak sa ani komisári EÚ netaja tým, že problém je zložitejší, ako sa na prvý pohľad zdal. Žiadne procesy podobné týmto spomínaným nie sú jednoduché, ale dobre zvládnutý problém prináša pre budúcnosť bohatú úrodu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS