ČLÁNOK
Niektoré príjmy štátneho rozpoctu sú podla Mikloša nadhodnotené
28. apríla 2003

Vývoj plnenia štátneho rozpoctu (ŠR) za prvé tri mesiace ukazuje, že niektoré príjmy ŠR boli nadhodnotené. Najmä výnos z dane z pridanej hodnoty (DPH) sa vyvíja horšie, ako bol predpoklad ŠR. Uviedol to v piatok minister financií Ivan Mikloš. Rezort financií však podla neho pripravuje konkrétne opatrenia týkajúce sa najmä danových príjmov, ktorými chce dosiahnut, aby sa dodržali zámery ŠR a plánovaný deficit verejných financií na úrovni 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Jednou z možných riešení je podla Mikloša aj zvýšenie niektorých spotrebných daní už v tomto roku, o zjednotení sadzieb DPH pred januárom 2004 však zatial ministerstvo financií podla neho neuvažuje.

ŠR na tento rok má za ciel zredukovat fiškálny deficit z vlanajšej úrovne 7 % HDP na 5 % HDP. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) však poukazuje na to, že tento ambiciózny ciel sa pravdepodobne nepodarí splnit vzhladom na ocakávané oddialenie implementácie dôležitých reforiem v rámci zdravotníctva, dôchodkového systému, daní a trhu práce. Na základe súcasne schválených opatrení by mal fiškálny deficit klesnút postupne na úroven 5 % HDP v roku 2004. Plánované zníženie verejných investicných výdavkov sa OECD zdá byt kontraproduktívne, pricom ho organizácia odporúca nahradit výraznou redukciou poctu zamestnancov vo verejnej sfére.

Deficit štátneho rozpoctu dosiahol za prvý štvrtrok podla predbežných výsledkov 17,815 mld. Sk, co predstavuje plnenie rozpoctovanej úrovne na 31,8 %. Celkové príjmy štátneho rozpoctu dosiahli ku koncu marca 46,360 mld. Sk, co je zhruba o 1,523 mld. Sk menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Objem celkových výdavkov štátneho rozpoctu predstavoval 64,175 mld. Sk, co znamenalo plnenie výdavkov na 22 % rozpoctovanej úrovne. Danové úrady vybrali za prvý štvrtrok na DPH o 12,17 mld. Sk menej, ako boli uplatnené nároky na odpocet dane. Danová správa totiž do konca marca vybrala na DPH do štátneho rozpoctu 16,79 mld. Sk, pricom podnikatelské subjekty si uplatnili nárok na odpocet tejto dane vo výške 28,961 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS