ČLÁNOK
Niektoré požiadavky pri verejnom obstarávaní stavieb môžu zlikvidovať slovenské firmy, tvrdí Zväz stavebných podnikateľov
13. októbra 2020

Súčasné praktiky pri verejnom obstarávaní stavieb môžu zlikvidovať slovenské stavebné firmy. Upozorňuje na to Zväz stavebných podnikateľov (ZSP). Podľa zväzu požiadavka od zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní, aby financoval stavbu až do jej ukončenia, obmedzí súťaže len na silné stavebné firmy, ohrozuje domácich podnikateľov, predraží zákazky a skomplikuje čerpanie peňazí z eurofondov. ZSP poukazuje aj na zvýšenie nákladov pre verejných obstarávateľov, keďže súčasné financovanie je drahšie v porovnaní s priebežným čerpaním financií, ktoré zabezpečí verejný obstarávateľ. Ako informoval Milín Kaňuščák, člen ZSP, v poslednom čase sa zvýšil počet verejných obstarávaní stavebných prác, ktoré má financovať zhotoviteľ.

„Znamená to, že objednávateľ by za stavebné práce neplatil ich dodávateľovi priebežne, ale až po ukončení diela. Táto prax vystavuje domáce stavebné spoločnosti existenčnému riziku, hrozí deformácia trhu a predraženie samotných verejných zákaziek,“ upozorňuje Milín Kaňuščák. Podľa neho tieto podmienky vytvárajú tlak na zhotoviteľov ich schopnosti dlhodobo prefinancovať zákazky. Komplikácie môžu vyvolať aj byrokratické prekážky zo strany fondov Európskej únie. „Bez súčinnosti administrácie zo strany verejného obstarávateľa sa tak platba dodávateľovi stavby môže zablokovať na nepredvídateľne dlhý čas. Do zmlúv sa pritom často dostáva aj ustanovenie, že obstarávateľ nie je v omeškaní, ak mešká poskytovateľ príspevku z európskych fondov,“ dodáva Milín Kaňuščák.

„Tieto neprimerané riziká sa snaží verejná správa preniesť na zhotoviteľov, čo v týchto časoch, keď je stavebný sektor vystresovaný koronakrízou, zvyšuje tlak na zhotoviteľov a núti ich ísť do veľmi vysokých rizík. Mnohým dokonca ani len neumožní zapojiť sa do takto podmienenej súťaže pre ich obmedzené finančné možnosti,“ konštatuje Milín Kaňuščák. Podľa zväzu verejní obstarávatelia, ktorí by mali hájiť záujmy verejnosti a štátu, tak paradoxne idú proti národno-štátnym záujmom, lebo komplikujú už dnes zložité financovanie stavebných zhotoviteľov, zvyšujú riziko vzniku reťaze platobnej neschopnosti v celom dodávateľskom reťazci, znevýhodňujú domácich zamestnávateľov, prehlbujú nedostatočné čerpanie zdrojov EÚ a verejných financií, ktoré majú oživiť národné hospodárstvo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 10. 2020

USD 1,185 0,004
CZK 27,185 0,048
GBP 0,908 0,006
HUF 364,010 1,670
CAD 1,556 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS