ČLÁNOK
Niekedy sa rozum a city rešpektujú
24. septembra 2001

Skoro všetko sa dá merať peniazmi. Akokoľvek cynicky to znie aj láska, aj neláska, aj šťastie, aj tragédia. V jednej slovenskej internetovej aukcii sa objavili úlomky skla. kovu a betónu z trosiek Svetového obchodného centra v New Yorku, ktoré teroristi neľútostne „odpálili“ aj s niekoľkými tisíckami životov. Hyeny nezarobili, lebo správca internetovej strany aukciu zrušil, nedovolil ju. „Webmajster“ nezarobil a nedovolil to ani ľuďom, ktorí sa rozhodli priživovať na nešťastí. Obe strany lokálneho konfliktu sa správali racionálne. Rozum nie vždy odsúdi krvilačnosť, ale musí byť slabulinký, ak sa dokáže stotožniť s terorom.

Mikroekonomickou analýzou možno vysvetliť aj také „neekonomické“ rozhodnutia ako je výchova a vzdelávanie detí, rozvod, zločin alebo diskriminácia. „Spočiatku ma miatlo, prečo sa krádež považuje za spoločensky škodlivú, keď zdanlivo iba prerozdeľuje zdroje, obyčajne od bohatších k chudobnejším jednotlivcom. Túto záhadu som vyriešil, keď som si uvedomil, že zločinci vynakladajú zdroje na nákup zbraní a čas na prípravu a uskutočnenie zločinu, a že tieto výdavky sú neproduktívne, pretože nevytvárajú bohatstvo, ale ho iba násilne rozdeľujú a predstavujú to, čo sa volá vyhľadávanie renty. Spoločenské náklady krádeže sú približne vyjadrené množstvom dolárov, pretože racionálni zlodeji budú ochotní vynaložiť zdroje na krádež len do tejto výšky,“ uvažoval v jednej svojej knihe nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Gary S. Becker. Útok na Spojené štáty sa z tejto logiky akoby vymyká, lebo nebol bezprostredným útokom na materiálne hodnoty, alebo sa tak aspoň snažil vyzerať. Fundamentalizmus a terorizmus sa spriaznili, aby poslúžili pri vytváraní pohodlia svojim nositeľom, len svojim nositeľom, čo v konečnom dôsledku znamená len to, že ktosi siaha na koláče a nevie a nechce pracovať.

G. Becker predpokladá, že ľudia sa aj o sobáši alebo rozvode rozhodujú rovnako, ako keď si vyberajú tovar – potraviny, šaty alebo auto. Nezvyčajný prístup narazil na odpor a azda najviac mu uškodili deformujúce interpretácie moralistov.

Ekonomický prístup je všeobecný a použiteľný na vysvetlenie každého ľudského správania. Teória hovorí, že ľudské správanie nemožno posudzovať podľa rôznych kritérií, ale vždy podľa úsilia jednotlivca maximalizovať úžitok. Takto sa správajú aj zločinci. Rozumu sa to nechce veriť, ale aj teroristi. Ich zvrátená odvaha nepočíta s trestom. Svet dal najavo, že si nedá brať ani životy, ani majetok. Bude to stáť veľa peňazí, aj tých nezarobených.

Správca internetovej aukcie sa zachoval ako človek, aby zabránil „ľudskému“ prejavu krvilačnosti. Niekedy sa rozum a city rešpektujú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS