ČLÁNOK
Nezávislé hodnotenie podielových fondov
8. februára 2002

CRA Rating predstavila systém hodnotenia fondov zameraný na otvorené podielové fondy registrované na území Slovenska. Cieľom projektu je pomôcť individuálnym aj inštitucionálnym investorom v orientácii na dynamicky sa vyvíjajúcom trhu podielových fondov.

„Veríme že využijeme naše takmer dvojročné skúsenosti z hodnotenia otvorených podielových fondov na českom trhu ako aj skúsenosti od nášho afiliačného partnera Moody´s Investor Service pre zvyšovanie transparentnosti kolektívneho investovania v Slovenskej republike,“ povedal Ľubomír Duceký generálny riaditeľ CRA Rating Agency na Slovensku

CRA Fond Scoring (skóre fondov) sa v prvej fáze zameria na otvorené podielové fondy registrované a predávané na Slovensku. V budúcnosti agentúra predpokladá, že bude hodnotiť aj podielové fondy registrované v zahraničí, ktoré sa predávajú na Slovensku. Manažéri CRA Rating Agency tvrdia, že oblasť kolektívneho investovania je jedným za najrýchlejšie rastúcich segmentov finančného trhu a tento trend neobchádza ani Slovenskú republiku. Pretože nezávislé hodnotenie tohto segmentu na Slovensku absentovalo rozhodla sa CRA Agency využiť systém takzvaného hviezdičkového hodnotenia.

Systémom skóre sa hodnotia fondy s minimálne ročnou históriou a sú rozdelené podľa triedenia Európskej federácie investičných fondov a spoločností, respektíve Asociácie správcovských spoločností na štyri skupiny – fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané. Ak to slovenská legislatíva dovolí mali by k nim pribudnúť fondy fondov, alebo indexové fondy.

V rámci danej skupiny nejde o hodnotenie absolútne, ale relatívne porovnanie v rámci daných kritérií a skupiny fondov, uviedol senior analytik René Činátl.

Výsledkom hodnotenia je udelenie hviezdičiek fondom. Fond na spodnej priečke poradia má jednu hviezdičku a na najyyššej päť hviezdičiek. Kritériá hodnotenia dovolili hodnotiť len dve skupiny fondov – akciové a dlhopisové.

Akciové fondy
meno fondu
scoring
správca fondu
TAM- Európsky akciový ***** Tatra Asset Management
TAM- Americký akciový **** Tatra Asset Management
TAM- Európsky technologický *** Tatra Asset Management
IAM- Globálny akciový *** Istro Asset Management
JTAM- Renta globálny akciový ** J& T Asset Management
JTAM- High-tech akciový * J& T Asset Management
Dlhopisové fondy
TAM- Korunový dlhopisový ***** Tatra Asset Management
TAM- Dolárový dlhopisový **** VÚB Asset Management
VUB AM- Korunový **** VÚB Asset Management
VUB AM- Dolárový ** VÚB Asset Management
TAM- Euro dlhopisový * Tatra Asset Management
VUB AM- Eurofond * VÚB Asset Management

Zdroj: CRA Rating Agency


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS