ČLÁNOK
Nezamestnanosť v roku 2001 by mala klesať len mierne
12. januára 2001

Mierou nezamestnanosti v roku 2000 sa Slovenská republika zaradila na najvyššie miesta spomedzi transformujúcich sa krajín strednej a východnej Európy. V tomto roku väčšina analytikov očakáva mierne zlepšenie. Priemerná ročná miera nezamestnanosti by sa mohla v roku 2001 pohybovať okolo 17,5 %.

Nezamestnanosť podľa analytika Istrobanky Mareka Senkoviča na Slovensku ostane v tomto roku pomerne vysoká. K zásadnej zmene by podľa neho nemalo dôjsť, keďže najväčší prílev „investícií na zelenej lúke“ sa očakáva až v neskorších rokoch. Optimistické predpoklady posúvajú mieru tohto ukazovateľa nezamestnanosti k 16 %. „Plánovaná napätosť vo verejných financiách však zrejme nedovolí príliš podporovať rast zamestnanosti podobnou formou, ako to bolo možné v roku 2000 – cez projekty verejnoprospešných prác,“ povedal M. Senkovič. Ako ďalej dodal „otáznikom ostáva, do akej miery sa napríklad investičné aktivity niektorých firiem, ako napríklad projekt terénneho auta Colorado spoločnosti Volkswagen, premietnu do nárastu počtu zamestnaných“. Proti poklesu nezamestnanosti naopak hovoria faktory vyplývajúce z privatizácie bánk či niektorých štátnych monopolných podnikov. Reálnejší pohľad tak skôr stavia ukazovateľ miery nezamestnanosti až k hranici okolo 18 %.

Miera nezamestnanosti podľa analytikov Ľudovej banky by nemala v tomto roku zaznamenať výrazný pokles. Na tento vývoj bude vplývať predovšetkým miera a rýchlosť reštrukturalizácie podnikovej sféry a prílev priamych zahraničných investícií. Účinky obidvoch faktorov sa prejavujú s časovým odstupom a podľa predpovedí Ľudovej banky možno očakávať v roku 2001 mieru nezamestnanosti v intervale 17,5 %-18,5 %.

Vysoká miera nezamestnanosti podľa prognóz Všeobecnej úverovej banky (VÚB) zostane aj v roku 2001 najzávažnejším problémom ekonomiky SR. Priemerná ročná miera nezamestnanosti bude naďalej dosahovať v pomerne vysokú úroveň v rozsahu 17,3 – 17,8 %. Vytváranie nových pracovných príležitostí je vo veľkej miere závislé od realizácie štrukturálnych zmien v podnikovej sfére a od väčšieho prílevu priamych zahraničných investícií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS