ČLÁNOK




Nezamestnanosť v krajinách strednej a východnej Európy môže po vstupe do EÚ vzrásť
11. októbra 2003

Nezamestnanosť v krajinách strednej a východnej Európy (SVE), ktoré sa v máji 2004 pričlenia k Európskej únii (EÚ), vrátane Slovenska, sa pravdepodobne po vstupe do EÚ zvýši zo súčasných už aj tak vysokých úrovní. Spoločnosti z týchto štátov budú mať totiž problémy pri konkurenčnom zápase so západnými firmami. Uvádza sa to na stránke www.forbes.com.

Spočiatku sa očakávalo, že po vstupe do EÚ sa v kandidátskych krajinách zaznamená rast zamestnanosti, keďže podniky z kandidátskych krajín získajú prístup k novým klientom v doterajších členských krajinách a bude možné čerpať výhody vzniku spoločného trhu. V súčasnosti však mnohé firmy predpokladajú, že budú musieť naopak prepúšťať pracovníkov, aby obstáli v tvrdej konkurencii v rámci rozšírenej únie. Predovšetkým malé podniky, závislé od domácich trhov, sa obávajú prílevu lacného importu.

Vo väčšine kandidátskych krajín sa zaznamenával v poslednom období rast nezamestnanosti aj napriek skutočnosti, že ekonomický rast v regióne bol rýchlejší ako v EÚ. V niektorých kandidátskych krajinách stúpla nezamestnanosť na rekordné úrovne, keďže zahraniční investori po kúpe štátnych podnikov redukovali pracovnú silu s cieľom zvýšiť efektívnosť. Viaceré krajiny EÚ síce prisľúbili obyvateľom kandidátskych krajín okamžitý prístup na svoj trh práce, avšak táto skutočnosť veľmi nepomôže znížiť nezamestnanosť v kandidátskych krajinách, pretože do doterajších krajín EÚ odcestuje za prácou iba malá skupina vysokovzdelaných odborníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS