ČLÁNOK
Nevýhody devalvácie prevažujú nad výhodami
23. septembra 1998

Primárnym cieľom centrálnej banky je udržanie stability slovenskej meny, pričom realizácia takejto politiky je predmetom neustálej diskusie aj spochybňovania. Názory, ktoré hovoria o devalvácii slovenskej meny však nie sú dostatočne vyargumentované. Na dnešnej konferencii Menová politika v transformujúcich sa ekonomikách to povedal riaditeľ Inštitútu finančných a menových štúdií (IMF) NBS Jozef Makúch, ktorý zastupoval guvernéra centrálnej banky Vladimíra Masára. J. Makúch uviedol, že volanie po devalvácii a prípadné uvoľnenie menovej politiky NBS by mohlo spôsobiť zvýšenie inflačných tlakov ako aj permanentný tlak na úrokové sadzby a kurz slovenskej koruny. Argument, že devalvácia by pomohla vyriešiť rastúci deficit obchodnej a platobnej bilancie, nie je podľa J. Makúcha celkom správny, pretože rastúce zahraničné saldo spôsobuje najmä vysoký dopyt po dovoze. Ten je ťahaný domácim dopytom a investíciami. Príčina negatívneho vývoja obchodnej bilancie je však podľa neho hlavne v pretrvávajúcej neschopnosti slovenských producentov konkurovať na zahraničných trhoch. Príčinou vysokých úrokových sadzieb je podľa šéfa IMF hlavne dopyt vlády ale aj podnikov, ktorý nemá vždy racionálne pozadie. Čiastočne túto situáciu spôsobili aj samotné komerčné banky, ktoré nedokázali odolať tlaku na poskytovanie úverov aj stratovým podnikom. „Aj keď vládny dlh nedosahuje ani podľa medzinárodných hodnotení veľmi vysoké úrovne, jeho veľkosť nezodpovedá finančným možnostiam slovenského medzibankového trhu. Vládny dlh preto odčerpáva zdroje a priamo sa podieľa na tlaku na vysoké úrokové sadzby,“ povedal J. Makúch. Reakcia vlády, ktorá umožnila, aby sa na refinancovaní dlhu podieľali aj nebankové subjekty, nemohla podstatným spôsobom ovplyvniť jeho výšku. Ako J. Makúch uviedol, štátne dlhopisy určené pre fyzické osoby v podstate iba odčerpali zdroje bankám, avšak reálne nezvýšili množstvo peňazí. Podľa J. Makúcha nie je bez rizika ani refinancovanie dlhu do zahraničných zdrojov. Tu sa totiž už prejavila súčasná finančná kríza v Ázii a Ruskej federácii. Takéto financovanie je preto podľa neho výhodné iba ak sa podarí udržať nominálny devízový kurz slovenskej koruny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS