ČLÁNOK
Nevyhnutná konsolidácia
28. augusta 2002

Slovenská burza cenných papierov (SBCP), a. s., Bratislava chce čo najskôr s Burzou cenných papierov v Bratislave (BCPB), a. s., vyriešiť otázku jedinej burzy cenných papierov v Slovenskej republike. Informovala o tom generálna riaditeľka SBCP Darina Huttová. Vývoj na kapitálovom trhu podľa nej už od januára tohto roku jednoznačne potvrdzuje potrebu sústredenia ponuky a dopytu na jediné miesto. Svedčí o tom nízka likvidita obchodov s cennými papiermi a nevýhodná pozícia slovenskej burzy pre zákon o burze cenných papierov. Právna norma totiž neumožňovala automatické zaradenie kótovaných cenných papierov na bratislavskej burze a na vedľajšom trhu SBCP. „Vytvorenie jediného trhu tak vyrieši nezáujem časti emitentov o obchodovanie na slovenskej burze, ako aj negatívne výsledky hospodárenia burzy, ktoré nás čakajú tento rok,“ hovorí D. Huttová. Zároveň sa splní požiadavka zahraničných búrz, ktoré pri spolupráci rátajú s konsolidovaným trhom. „Týmto spôsobom sa vyšle pozitívny signál, pretože fragmentácia (rozdelenie) slovenského kapitálového trhu nie je dobrá,“ tvrdí generálna riaditeľka BCPB Mária Hurajová.

V rukách akcionárov

Burzy rokujú od februára tohto roku. Podľa D. Huttovej návrh zmluvy je už hotový a v súčasnosti sa spresňujú niektoré ustanovenia. „K podpisu by mohlo dôjsť až po jej schválení Protimonopolným úradom SR.“ Kedy sa tak stane, nie je známe. D. Huttová však predpokladá, že organizovanie trhu s cennými papiermi sa vyrieši najneskôr do konca roka.

Viac informácií na verejnosť nepreniklo. Obe strany sú až do uzatvorenia kontraktu zdržanlivé. Konečné slovo majú majoritní akcionári. Na bratislavskej burze dominujú Fond národného majetku a Všeobecná úverová banka, a. s., o. c. p., Bratislava. Kapitál slovenskej burzy ovládajú Danubia Invest, a. s., o. c. p., Bratislava a Pro Partners, o. c. p., a. s., Bratislava. „Medzi majoritnými akcionármi zatiaľ niet sporu. Obojstranne sa usilujeme o riešenie,“ konštatuje D. Huttová. Postoje akcionárov bratislavskej burzy jej generálna riaditeľka M. Hurajová nekomentuje.

Znevýhodnené postavenie

Slovenská burza cenných papierov je nástupkyňou RM-Systému Slovakia. Svoju činnosť začala 14. januára. Vlani rokoval RM-Systém Slovakia s bratislavskou burzou o kapitálovom vstupe. Ten sa však neuskutočnil po rozdelení disponibilného zisku z predchádzajúcich rokov v objeme 40 mil. Sk. Akcionári ho totiž schválili mimo vopred určeného programu valného zhromaždenia. Keďže vedenie RM-Systému o tejto zmene nik neinformoval, a zmenili sa zásadným spôsobom číselné údaje, z ktorých sa počítal jeho podiel zvýšenia, pokračovalo v žiadosti o udelenie povolenia podnikať ako burza cenných papierov. Tento zámer sa RM-Systému napokon podaril. Od Úradu pre finančný trh dostal licenciu na sklonku roka.

Napriek neľahkým podmienkam, nová burza svoju schopnosť organizovať obchodovanie s cennými papiermi na členskom burze preukázala. Od začiatku však narážala na problémy. Licenciu na obchodovanie so štátnymi dlhopismi, najlepšie obchodovateľnými emisiami na bratislavskej burze, od Ministerstva financií (MF) SR nezískala doteraz. Zástupca rezortu financií svoje odmietavé stanovisko odôvodnil faktom, že keby súhlasil so zaradením štátnych dlhopisov na trh, SBCP by sa nesnažila o fúziu s bratislavskou burzou.

Nezáujem emitentov

Pri podnikaní burzy je rozhodujúca pripravenosť emisií. „Znevýhodnená pozícia na trhu kótovaných cenných papierov však zásadne ovplyvnila celé organizovanie trhu. S výnimkou VSŽ sme narazili na nezáujem o zaradenie cenných papierov tých emitentov, ktorí sú na trhu kótovaných cenných papierov bratislavskej burzy,“ tvrdí D. Huttová. Príčin je viac. Legislatívne prostredie ani prístup bánk totiž emitentov nemotivuje, aby stáli o dobré postavenie na burze cenných papierov, tobôž dvoch.

Slovenská burza znášala tieto následky, čím podporila ďalšiu fragmentáciu (rozdelenie) trhu a zníženie likvidity. Kvalita trhu sa nezlepšila. „Toto je pre nás rozhodujúce hľadisko. Navyše, nemôžeme podnikať na úkor strát našich akcionárov,“ konštatuje D. Huttová, i keď ako dodáva, ide o veľmi ťažké rozhodovanie. RM-Systém Slovakia už prejavil svoju životaschopnosť. Spravoval údaje pre 3,5 milióna klientov s vysokým stupňom ochrany. O úspešnosti projektu obchodovania s pohľadávkou dlhopisu FNM SR ani nehovoriac.

Po vytvorení jedinej burzy je otázne, čo bude so SBCP. „Nevyhnutne nás čaká transformácia predmetu podnikania. Samozrejme, musíme doriešiť vyrovnanie záväzkov z doterajších obchodov. Okrem toho sme pripravení vydávať doklady o realizácií obchodov pre orgány činné v daňovom alebo trestnom konaní, ako aj po ukončení aukčného obchodovania,“ dodáva šéfka slovenskej burzy. Podnikania na kapitálovom trhu sa však SBCP pravdepodobne nevzdá. Aj naďalej bude pokračovať v činnosti RM-S Market, o. c. p., a. s., Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS