ČLÁNOK
Neúspešný týždeň pre otvorené podielové fondy
5. júna 2001

Minulý týždeň bol pre väčšinu otvorených podielových fondov združených v Asociácii správcovských spoločností neúspešný. Takmer všetky akciové a zmiešané otvorené podielové fondy zaznamenali stratu hodnoty svojich podielov. Vyplýva to z údajov zverejnených asociáciou.

Napriek piatemu zníženiu kľúčových úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou Federal Reserve, poslali minulý týždeň investori hlavné kurzové indexy do červených čísiel. „Pokiaľ hospodárske výsledky firiem budú negatívne, kurzom akcií nepomôže ani zníženie kľúčových úrokových sadzieb,“ povedal portfólio administrátor Istro Asset Management Branislav Habán. Aj v nasledujúcom štvrťroku analytici očakávajú zníženie ziskov, pričom zlepšenie predpokladajú až koncom roka. Počas uplynulého týždňa zverejnila spoločnosť Sun Microsystem negatívne prognózy hospodárskeho vývoja, ktoré boli spôsobené znížením predaja nielen v USA ale aj v Európe. Na túto negatívnu správu reagovali investori predajom akcií celého technologického sektora. Po dvoch dňoch silných výpredajov došlo koncom minulého týždňa k miernemu posilneniu troch hlavných indexov.

Takmer všetky akciové fondy zaznamenali pokles svojich hodnôt. Len dvom fondom správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund sa podarilo posilniť hodnoty svojich podielov. Akciový fond KBC Equity Fund Medical Technologies posilnil o 1,6 % a KBC Equity Fund Oil o 1,2 %. Všetky ostatné akciové fondy evidované v asociácii zaznamenali pokles. Najväčší pokles evidovali akciové fondy spoločnosti KBC Equity Fund. KBC Equity Fund Technology poklesol o 11,6 % a KBC Equity Fund Internet až o 13,29 %.

Rovnako neúspešne ukončili minulý týždeň aj zmiešané fondy. Svoje podiely posilnili len fondy spravované spoločnosťou Prvá penzijná. Zmiešaný fond spoločnosti Eurofond zhodnotil o 0,53 % a fond Bonus o 0,33 percent. Najviac poklesol zmiešaný fond Veri-Tresor správcovskej spoločnosti Veritas SG, ktorý oslabil o 3,71 percent.

Všetky fondy peňažného trhu posilnili hodnoty svojich podielov. Najvyšší nárast zaznamenal peňažný fond Koruna správcovskej spoločnosti J&T Asset Management, ktorý posilnil o 0,34 %. Rastový aj výnosový fond spoločnosti Capital Invest zaznamenali za uplynulý týždeň rovnaký 0,12-percentný nárast.

Medzi dlhopisovými fondmi najviac posilnil dolárový dlhopisový fond spravovaný spoločnosťou Tatra Asset Management, ktorý zvýšil hodnotu svojich podielov o 1,6 %. Menej sa darilo fondu KBC Renta Dollarenta spoločnosti KBC Renta, ktorého podiely stratili na hodnote 0,41 percent. Rovnako neúspešný týždeň zaznamenali aj podiely Eurofondu spravované spoločnosťou VÚB Asset Management, ktoré poklesli o 0,67 percent. Všetky strešné fondy boli minulý týždeň stratové, pričom najmenšie straty zaznamenal KBC Master Fund Defensive spoločnosti KBC Master Fund s poklesom o 0,3 %. Najväčší, 4,02-percentný pokles evidoval strešný fond Veri-Select správcovskej spoločnosti Veritas SG.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS