ČLÁNOK
Neúspešný týždeň pre akciové, zmiešané a strešné fondy
22. januára 2002

Na trhu kolektívneho investovania oslabili uplynulý týždeň takmer všetky otvorené akciové, zmiešané aj strešné fondy členov Asociácie správcovských spoločností (ASS). Na druhej strane pokračovalo zhodnotenie dlhopisových fondov. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

Všetky akciové fondy okrem štyroch zaznamenali v uplynulom týždni pokles hodnoty podielu. Najväčšie straty zaznamenali fondy spoločnosti KBC Equity Fund, keď internetový fond Equity Fund Internet klesol o 11,49 %. Equity Fund Technology skončil týždeň so stratou 7,32 %. V porovnaní s druhým týždňom tohto roka to znamená obrat situácie, keď práve tieto fondy zaznamenali najvyššie zisky. Ďalšie výraznejšie porážky zaznamenali fondy Equity Fund Telecom a výnosový fond Teleworld Stock spoločnosti Capital Invest, ktoré stratili 5,14 % a 4,66 %. So ziskových akciových fondov v treťom týždni bol najúspešnejší Equity Fund Pharma od KBC Equity Fund, ktorý posilnil o 0,68 %.

Na trhu dlhopisových fondov vládla v treťom týždni v roku pozitívna nálada. Najviac sa darilo zhodnotiť spravované prostriedky výnosovému fondu Global Bond od spoločnosti Capital Invest, keď zaznamenal nárast o 1,42 %. Podiely fondov Global Bond (rastový) spoločnosti Capital Invest, Renta Dollarenta od KBC Renta a fondu Dollar-rent spoločnosti Volksbanken-KAG vzrástli rovnako o 1,4 %. Straty zaznamenali len dva fondy. Fond Eurofond spoločnosti VÚB Asset Managementu znehodnotil o 0,58 % a fond Euro dlhopisový spoločnosti Tatra Asset Management (TAM) klesol o 0,24 %.

Najvyšší nárast medzi zmiešanými fondmi dosiahol Korunový akciovo-dlhopisový fond od TAM, keď posilnil o 0,42 %. Na druhej strane najvyšší pokles kurzu zaznamenal fond Veri – Tresor spoločnosti Veritas SG o 2,07 %.

Väčšina strešných fondov zaznamenala znehodnotenie, pričom so ziskom skončili len dva fondy. Najviac vzrástol fond KBC Master Fund ČSOB-Konzervatívny spoločnosti KBC Master Fund, a to o 0,42 %. Najväčší pokles zaznamenal Veri – Select správcovskej spoločnosti Veritas SG, keď znehodnotil o 5,2 %.

Peňažný fond Koruna správcovskej spoločnosti J&T Asset Management ako jediný spomedzi fondov peňažného trhu zaznamenal stratu. Pokles bol minimálny a predstavoval 0,03 %. Najväčší rast dosiahol Korunový peňažný fond spoločnosti Sporo Asset Management, keď zhodnotil o 0,12 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS