ČLÁNOK
Nerovné metre obstarávania
28. marca 2003

Frekvencia neúspešných, spochybnovaných i spochybnitelných verejných sútaží je velká, najmä ak ide o velké peniaze. Pol miliardy korún je zaiste dostatocným motívom na nezmierenie sa s prehrou. Tak sa stalo, že verejná sútaž ministerstva obrany na dodávku logistického informacného systému sa zmenila na boj konkurentov.

Spolocnost Slovakodata sa podla decembrového rozhodnutia komisie Ministerstva obrany SR (MO SR) stala vítazom tendra. Na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa obrátili traja uchádzaci s námietkami. Napriek odporúcaniu komisie MO SR všetky zamietnut, úrad sa s niektorými stotožnil a uložil komisii ministerstva prehodnotit poradie uchádzacov. Podla nového rozhodnutia komisie MO SR sa spolocnost Slovakodata umiestnila na tretom mieste, ponuky sa pritom nezmenili. „V druhom hodnotení všetci uchádzaci okrem našej spolocnosti dostali viac bodov za necenové kritériá ako v prvom hodnotení, pricom my sme dostali o 47 bodov menej ako v prvom hodnotení,“ povedala Dagmar Votavová z firmy Slovakodata.

Slovakodata nesúhlasí s rozhodnutím ÚVO a považuje ho za nezákonné, nekompetentné a tendencné, uviedla pre agentúru SITA Dagmar Votavová. Podla názoru spolocnosti konal ÚVO v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Nové rozhodnutie komisie zmení koncepcie budovania informacného systému na ministerstve obrany. „Naša ponuka predstavuje riešenie, podla ktorého pracuje 12 z 19 armád krajín NATO, referencie riešenia terajšieho nového vítaza v armádach krajín NATO nie sú známe,“ konštatovala Dagmar Votavová.

Úrad pre verejné obstarávanie bude pravdepodobne celit žalobe na Najvyššom súde SR. Žalobu podá spolocnost Slovakodata.

„Úcastníci výberového konania na dodávku logistického informacného systému pre rezort obrany sa v prípade pochybností môžu opät obrátit na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý o námietkach rozhodne,“ konštatoval minister obrany Ivan Šimko. Podla informácií agentúry SITA už boli podané proti novému rozhodnutiu výberovej komisie ministerstva obrany viaceré námietky, jednu z nich dala aj akciová spolocnost Slovakodata.

Ako veci išli

Vo februári tohto roku rozhodol Úrad pre verejné obstarávanie, že vyhovie námietkam troch uchádzacov – IBM Slovensko, Fujitsu Services a Hewlet-Packard Slovakia a nariadil ponuky znovu vyhodnotit. Novým vítazom tendra sa po rozhodnutí komisie MO SR stala spolocnost IBM, spolocnost Slovakodata klesla na tretie miesto. Podla predstavitelov spolocnosti Slovakodata sa pritom nijako nezmenili ponuky, ci kritériá hodnotenia, ani jednotliví clenovia komisie. Jedinou zmenou bolo zníženie poctu clenov komisie MO SR zo 14 na 12. Ivan Šimko tvrdí, že to nie je vec, ktorú by mal riešit minister. Nevie ani, ci dvaja clenovia odišli z komisie dobrovolne, alebo boli odvolaní. Zmena v zložení komisie spocívala v tom, že dvaja clenovia boli prepustení zo služobného pomeru profesionálneho vojaka a odišli mimo rezort, povedal Šimko.

Prvú verejnú sútaž na dodávku logistického informacného systému zrušilo ministerstvo obrany v roku 2001. Novú sútaž vyhlásil rezort na jar minulého roku, cenu dodávky vycíslil na približne pol miliardy korún.

Zákon a záujmy

Spolocnost Slovakodata argumentuje tým, že ÚVO konal v rozpore so zákonom 1999 c. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní. Podla názoru predstavitelov firmy je úlohou úradu zameriavat svoju kontrolnú cinnost na vecnú a formálnu správnost, na úcelnost, efektívnost a hospodárnost plnenia úloh. Úrad však hodnotil obsah ponúk.

Je málo pochopitelné i to, že komisia ministerstva obrany prijala odborné argumenty Úradu pre verejné obstarávanie a zmenila hodnotenie, ak sa nedopustila formálnych chýb. Otázkou ostáva, aké okolnosti spôsobili radikálne odlišné hodnotenie komisie v oboch prípadoch, ak sa podmienky sútaže nijako nezmenili.

Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že hodnotenie ministerskej komisie je nesprávne. Možno pochybovat o tom, že úrad má kapacitu na to, aby dokázal posúdit odborné kritériá akéhokolvek obstarávania. Keby to naozaj vedel, nemuseli by obstarávatelia vytvárat komisie, nemuseli by rozhodovat ministri. Všetko by obstaral úrad. Poslaním úradu je však dbat na transparentnost a najmä zákonnost verejného obstarávania.

Je prinajmenšom zvláštne, že úrad sa pasoval na znalca informacných technológií len niekolko mesiacov po tom, co mlcaním prešiel rozhodnutie ministerstva financií nepozvat do užšej sútaže na dodávku systému štátnej pokladnice jednu z najväcších svetových firiem. IBM vtedy neuspela v ministerskom prieskume trhu. Úrad pre verejné obstarávanie firmu pozná, lebo jej techniku používa. Napriek tomu nenašiel ani zrnko diskriminácie.

Verejné obstarávanie je dobrá vec, ak funguje. V mnohých prípadoch to tak naozaj je, stále však vzniká dost pochybností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS