ČLÁNOK
Nepriaznivá ekonomická situácia ŽSR si vyžiada komplexnú reštrukturalizáciu firmy.
28. decembra 1998

Na dnešnej tlačovej besede v Bratislave to povedal generálny riaditeľ ŽSR Andrej Egyed.

Podľa jeho slov je hlavným dôvodom súčasného stavu železníc nezvládnutie meniaceho sa ekonomického prostredia SR, častá výmena vrcholového manažmentu a zlá úverová politika, ktorá dostala železnice do veľkých dlhov. Tieto sa v súčasnosti odhadujú na 25 mld. Sk. ŽSR evidujú záväzky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a ich daňová zadlženosť predstavuje asi 500 mil. Sk. „Železnica prestáva pracovať plynule, v súčasnosti dochádza aj k zadlženiu nákladnej dopravy. V budúcom roku chceme uhradiť záväzky vo výške 9 mld. Sk dlhovej služby ,“ uviedol Egyed. Podľa jeho slov od roku 1990 stúpli náklady ŽSR o 92 %, tržby o 51 %, počet pracovníkov o 20 %.

Podľa predpokladov v tomto roku prepravia ŽSR 60,1 mil. ton tovaru (vlani 59 mil. ton), 70 mil. osôb (71 mil.). Počet zamestnancov predstavuje v súčasnosti 49,3 tis. (49,4 tis.) a celkové náklady 23,8 mld. Sk (24,5 mld. Sk).

Tržby osobnej dopravy by mali dosiahnuť 1,7 mld. Sk, čo je o 0,1 mld. viac ako minulý rok. Tržby nákladnej dopravy by mali predstavovať 14,2 mld. Sk, v porovnaní s rokom 1997 je to viac o 1,7 mld. Sk. Osobné náklady ŽSR stúpli z vlaňajších 8,8 mld. Sk na tohtoročných 10,0 mld. Sk.

Plánované zvýšenie cestovného by malo podľa Egyeda v prípade 50 % priniesť nárast tržieb cez 500 mil. Sk. V tejto súvislosti sa očakáva aj pokles cestujúcich zhruba o 8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS