ČLÁNOK
Nepresné postavenie depozitárov cenných papierov
12. júna 2001

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Asociácia správcovských spoločností, Burza cenných papierov v Bratislave a RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava kritizujú najmä Stredisko cenných papierov (SCP) SR. Na otázky Finančných novín odpovedá riaditeľka SCP Emília Palková:

o Pripomienky odborníkov v oblasti kapitálového trhu sa týkajú najmä dominantného postavenia SCP. Ako SCP pozerá na vlastnú budúcnosť?

Neviem odkiaľ pochádza informácia o tom, že budúci zákon nepočíta, že nebudú existovať aj iné subjekty, ktoré budú poskytovať služby depozitára. Návrh zákona predpokladá, že depozitár bude licencovaný subjekt. Keď sa verejne hovorí o monopolizácii, osoby ktoré hovoria o tom, nie presne poznajú postavenie depozitárov cenných papierov o svete.

o V čom?

Jednoznačne treba povedať, že smerovanie depozitárov, napríklad v USA, sa prikláňa k jednému centrálnemu depozitárovi. Ide o trend v rámci globalizácie. V rámci neho existuje snaha dostať viacero depozitárov pod kuratelu jedného. Vízia pre budúcnosť vyzerá tak, že cenné papiere v celej Európe bude raz evidovať jeden depozitár. Možno to bude jeden veľký depozitár v celej Európe, ktorý bude mať v jednotlivých štátoch svoje pobočky. je absurdné, aby v jednej krajine sa napájalo na jeden centrálny depozitár 40 depozitárov. Činnosť depozitára je licencovaná. Môže ju získať každý, kto vloží do tejto činnosti peniaze.

o Ako bude postupovať SCP?

Je prirodzené, že SCP sa prihlási o licenciu na činnosť centrálneho depozitára. Myslíme si, že po získaní licencie ju budeme vykonávať dobre a najlepšie.

o Aká bola pozícia štátu pri možnom zvyšovaní základného imania v minulom roku?


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS