ČLÁNOK
Neplatenie poistného zo strany nemocníc je z krajín V4 charakteristické len pre Slovensko
2. septembra 2020

Neplatenie poistného zo strany nemocníc je z krajín V4 charakteristické len pre Slovensko. Sociálna poisťovňa to konštatovala po výmene skúseností s inštitúciami sociálneho zabezpečenia krajín V4 v oblasti plnenia povinností zo strany subjektov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Ostatné krajiny V4 aj ďalšie okolité krajiny Európskej únie potvrdili nulovú toleranciu štátu k porušovaniu zákona vo sfére plnenia odvodových povinností. Sociálna poisťovňa to uvádza v Správe o vývoji pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam, ktorú minulý týždeň schválila vláda.

Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení nepriniesla z pohľadu Sociálnej poisťovne očakávané výsledky. Naopak, zvýšil sa počet nemocníc, ktoré si neplnia svoje zákonné odvodové povinnosti. „V súčasnosti štátom tolerovaný právny stav vo veci pohľadávok niektorých zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni je nevhodný, zakladá nevyvážené a nerovnaké podmienky medzi jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami,“ uvádza sa v materiáli. Sociálna poisťovňa v ňom dodáva, že na Slovensku je 127 bežných, základných zdravotníckych zariadení rôznej veľkosti, zamerania, formy, typu a zriaďovateľa a z nich 18 zdravotníckych zariadení vytvára permanentne dlžoby v súčasnej hodnote takmer 169 mil. eur na poistnom. Päť zdravotníckych zariadení vytvára občasné dlžoby v súčasnej hodnote takmer 3 mil. eur a na druhej strane je 104 zdravotníckych zariadení, ktoré si svoje zákonné odvodové povinnosti plnia riadne a včas.

„Po zhodnotení opatrení uplatnených štátom na zamedzenie zadlžovania zdravotníckych zariadení v minulých obdobiach môžeme konštatovať, že išlo o riešenia, ktoré nezabezpečili, aby zdravotnícke zariadenia dodržiavali rozpočtovú disciplínu a opätovne nekumulovali dlhy, ktoré sa pre svoj objem stávajú nesplatiteľné,“ uviedla Sociálna poisťovňa. Na riešenie tejto situácie má jediné východisko, a to po odpadnutí zákonných prekážok pristúpiť v novom roku k vymáhaniu pohľadávok, čo je aj definované v návrhu uznesenia vlády.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS