ČLÁNOK
Nemecká KfW podporí malé a stredné podnikanie 300 mil. EUR
15. januára 2002

Deväť krajín strednej a východnej Európy, medzi ktorými je aj Slovensko, môže prostredníctvom siete Bank Austria Creditanstalt (BACA) získať úvery v celkovom objeme 300 mil. eur od nemeckej banky Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Tieto prostriedky sú určené na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a na investície do infraštruktúry prostredníctvom zmiešaných súkromno-verejných spoločností. Globálnu zmluvu o zabezpečení refinančných úverových liniek podpísali obe banky v závere minulého roka.
Na Slovensku bude program realizovať dcérska banka BACA, HVB Bank Slovakia a.s. „Úverová linka od KfW je alternatíva financovania, ktorá môže byť vďaka svojej 10-ročnej splatnosti atraktívna pri dlhodobých projektoch najmä v prípade turbulencií na finančných trhoch,“ vyhlásil člen predstavenstva HVB Slovakia Friedrich Plail. Každý projekt môže získať úvery do celkovej výšky 12,5 mil. EUR, čo predstavuje zhruba 532,4 mil. Sk. Rozdelenie financií medzi jednotlivé krajiny sa bude odvíjať na základe záujmu, až do celkovej výšky úverovej linky. Zdroje môžu čerpať podniky s ročným obratom do 500 mil. EUR, čo je 21,3 mld. Sk.
Časť objemu bude v každej krajine k dispozícii vo forme „EÚ MSP finančnej facility“. V kandidátskych krajinách na vstup do Európskej únie (EÚ) využíva Európska komisia tento program na úverovú podporu MSP. Túto finančnú facilitu môžu využiť podniky s menej ako 250 zamestnancami, s objemom aktív do 40 mil. EUR (1,704 mld. Sk) a objemom investičného majetku do 27 mil. EUR (1,15 mld. Sk), pričom veľké podniky nesmú kontrolovať viac ako 25 % imania.
Do projektu je okrem Slovenska zapojené Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Juhoslávia, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko. Úvery v rámci projektu budú smerovať do sektorov vodného a odpadového hospodárstva, energetiky a pre projekty v oblasti sociálnej infraštruktúry, ako sú nemocnice či školstvo. Prostriedky sú určené na financovanie investícií do výstavby nových kapacít i do strojového vybavenia, ale aj do technológií, výskumných a rozvojových projektov. Záujemcovia ich môžu využiť na zakladanie nových alebo rozvoj existujúcich podnikateľských aktivít.
KfM vznikla v roku 1948 vo Frankfurte nad Mohanom. Podporuje nemecký podnikateľský sektor a pôsobí aj ako rozvojová banka pre transformujúce sa krajiny. Ponúka tiež refinančné programy a linky v rámci EÚ a krajín strednej a východnej Európy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS