ČLÁNOK
Nemci plánujú na Záhorí preinvestovat asi 500 mil. eur
5. marca 2003

Rozhodnutie francúzskej automobilky PSA Citroën-Peugeot investovat na Slovensku zdynamizovalo aktivitu zahranicných investorov a zvýšilo ich záujem o Slovensko. Ako v utorok na tlacovej konferencii po rokovaní s predstavitelmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) povedal minister hospodárstva Robert Nemcsics, príkladom je aj eminentný záujem nemeckej spolocnosti, ktorú zatial nechcel konkretizovat, o investíciu do výroby technického skla na Záhorí. Je to podla neho nesmierne dôležité najmä vzhladom na možnost zhodnotenia surovín, ktoré sa na Záhorí nachádzajú. „Táto investícia by mala mat v prvej etape rozsah približne 500 mil. eur,“ povedal Nemcsics. Na dobrej ceste sú podla neho aj investície dalších automobiliek, ktoré však už na Slovensku nechcú umiestnit kompletné automobilové závody, ale len casti výrob. „Automobilky, ktoré zostávajú v hre, sú dve,“ dodal.

Minister zároven poznamenal, že velmi dôležitá pre príliv zahranicných investícií bude najmä jasná deklarácia vlády, dokedy vybuduje dialnicné spojenie západu a východu krajiny. Západné Slovensko zacína byt totiž podla neho z hladiska priemyselnej výroby saturované, problematickejšia tu je aj prognóza pracovnej sily a preto je potrebné investorov orientovat do stredu a na východ krajiny. „Až 90 % investorov jednoznacne požaduje sprístupnit tieto regióny štandardnou dopravnou infraštruktúrou, teda dialnicou,“ povedal Nemcsics. Deklarácia vlády je potrebná najmä preto, že ak investor plánuje svoju investíciu rozvrhnút napríklad do roku 2006 a bude mat istotu, že dovtedy budú tieto komunikácie vybudované, v súcasnosti to nebráni jeho rozhodnutiu.

Nemcsics s predstavitelmi SOPK a priemyselných zväzov rokoval aj o možnosti zlepšenia proexportnej podpory pre slovenských výrobcov. Zástupcovia priemyslu sa s vedením ministerstva zhodli na tom, že je nevyhnutné inštitucionálne zjednotit podporu exportu, ktorej súcasná rozdrobenost je najväcšou prekážkou. Podla nového riaditela agentúry SARIO Ladislava Balka, ktorá by sa mala tiež do procesu výraznejšie zapojit, je potrebné najmä vycistit priestor od nefunkcných organizácií. Podla ministra by mala byt do procesu významnejšie zapojená najmä Eximbanka. „Bude nutné urobit vela pre to, aby pôsobila proexportne. Najmä v oblasti legislatívy sa bude musiet inovovat zákon o Eximbanke, aby splnala úcel z hladiska proexportnej politiky,“ dodal Nemcsics.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS