ČLÁNOK
Nejasné podmienky tendra na poradcu pri predaji ST
6. júla 1999

V sporných bodoch sa však medzirezortná výberová komisia zhodla na ich interpretácii, aj keď niektorí jej členovia mali problémy s anglickým jazykom, v ktorom boli podmienky definované. Na tlačovej besede o tom informovali členovia mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS), ktorú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR prizvalo k procesu výberu strategického partnera ST.

Sporným bodom bol aj diskutovaný tzv. success fee (odmena za úspešne sprostredkovanú transakciu). V podmienkach sa síce uvádza, že uchádzači majú svoju predstavu o success fee uviesť v prihláške, zároveň sa tam však hovorí, že odmena môže byť predmetom dohody. Jediným z troch uchádzačov, ktorý svoju požiadavku na odmenu nešpecifikoval v prihláške ale len pri diskusii s komisiou, bolo konzorcium vedené Deutsche Bank. To sa nakoniec stalo víťazom tendra, hoci jeho legitimita bola spochybnená.

Podľa Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) sa víťazom mala stať konzultačná firma Salomon Brothers. Podľa TIS však problém vznikol kvôli ďalšej nejasnosti, ktorá sa vyskytla v Metodike vyhodnocovania ponúk. Vo vzorci na určenie definitívneho poradia uchádzačov totiž nebolo jasne špecifikované, čo sa rozumie pod „cenou“. Vladimír Palko na nedávnej tlačovej besede KDH uviedol, že víťazom mal byť Salomon, ale skupina okolo generálneho riaditeľa ST Emila Hubináka a predsedu dozornej rady Tibora Petrusa výsledok spochybnila a presadzovala Deutsche Bank. TIS však tvrdí, že všetci členovia komisie sa nakoniec zhodli na tom, že víťazom sa stala Deutsche Bank, čo potvrdili aj svojim podpisom.

TIS podľa slov svojich členov nemôže rozhodnúť o platnosti alebo neplatnosti výberového procesu, môžu o ňom len informovať. Úlohou organizácie je dohliadať na to, či existuje priestor na transparentný priebeh tendra. Ak zmluva uzavretá s víťazom nie je po právnej stránke v poriadku a niekto ju spochybní, existujú páky na jej revíziu, tvrdí TIS.

MDPT SR a konzorcium pozostávajúce z Deutsche Bank, Slávia Capital, Wood & Comp. a White & Case, podpísali mandátnu zmluvu o poradenstve 11. júna tohto roka. Podľa časového harmonogramu pripraví konzorcium do konca júla presnú štruktúru transakcie a zároveň predloží odporúčania k návrhu nového telekomunikačného zákona Národnej rade SR. Proces čiastočnej privatizácie ST by mal byť zavŕšený vo februári 2000, keď strategický partner navýšením základného imania nadobudne minoritný podiel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS