ČLÁNOK
Nedostatok úverových zdrojov trápi strojárov
8. septembra 2000

Efektívna reštrukturalizácia bánk by sa pozitívne prejavila aj zlepšením situácie nielen strojárskych, ale aj všetkých priemyselných podnikov. Zníženie úrokov však zatiaľ neviedlo k úverovej expanzii, hoci isto nemožno hovoriť o nedostatku kvalitných projektov. Výsledkom je následne reálne zníženie celkovej výkonnosti strojárskej produkcie. Týmito slovami komentoval pre agentúru SITA polročné výsledky strojárstva hlavný vyjednávač Zväzu strojárskeho priemyslu (ZSP) Juraj Borgula.

Podľa J. Borgulu možno pozitívne hodnotiť rast objemu výkonov spolu so zvýšením produktivity práce, ale na úkor prepúšťania zamestnancov. „Strojárstvo, no aj celý priemysel, nezaznamenalo za šesť mesiacov žiaden trend nárastu zamestnanosti, pokles sa týka tiež objemu vyplatených miezd,“ podotkol hlavný vyjednávač ZSP. Vážny úbytok pracovných miest sa na základe jeho slov presunie na ťarchu štátneho rozpočtu v podobe vyplácania dávok pre nezamestnaných.

Počas prvých šiestich mesiacov investovali významnejšie okrem Volkswagenu iba štátne podniky a monopoly, pričom je J. Borgula toho názoru, že rast investícií o niekoľko percent nezabezpečuje ani jednoduchú reprodukciu. „Na rozvoj potrebujú podniky aspoň 20-percentné navýšenie vložených prostriedkov, lebo zatiaľ je ich rast nižší ako úroveň inflácie,“ prízvukuje. Príčinu neadekvátneho úbytku majetku vidí J. Borgula v množstve prebiehajúcich konkurzov.

Päť oddielov odvetvia strojárskeho priemyslu dosiahlo za prvý polrok celkové tržby približne 89,5 mld. Sk. Okrem výroby zdravotníckych, presných a optických prístrojov a hodín s medziročným poklesom o 13,6 %, zaznamenali zvýšenie celkových tržieb všetky štyri zostávajúce zložky podľa triedenia Odvetvovej klasifikácie ekonomických činnosti (OKEČ) s dvadsiatimi a viac pracovníkmi. Najvyšší rast o 22,1 % zaznamenala za prvých šesť mesiacov výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov, po nej v závese produkcia elektrických strojov a prístrojov, a to o 20,6 %. Miernejšie zvýšenie tržieb spolu dosiahla výroba ostatných dopravných zariadení s rastom o 4,6 % a výroba strojov a zariadení, ktorej rast predstavoval hodnotu 2,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS