ČLÁNOK
Nedostatočné podklady na vyčíslenie inflácie
26. marca 1998

Bližšiu predpoveď bude možné uviesť až po zverejnení výsledkov aspoň za prvý štvrťrok 1998. Hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda tak reagoval na zverejnené prognózy Štatistického úradu (ŠÚ) SR, podľa ktorých by inflácia na ročnej báze ku koncu júna tohto roka mala dosiahnuť 7,2 %, čo značne presahuje tohtoročné zámery centrálnej banky v oblasti inflácie. „Nezanedbateľným momentom je aj skutočnosť, že v priebehu roka dôjde k postupnému znižovaniu dovoznej prirážky a k jej úplnému zrušeniu v 4. štvrťroku. To by malo pôsobiť na pokles cien aj inflácie,“ zdôraznil hovorca centrálnej banky. Upozornil tiež, že prognóza vývoja inflácie, ktorú zverejnil ŠÚ SR, sa vzťahuje k prvému polroku 1998. Národná banka Slovenska, ktorá si stanovila cieľovú infláciu v menovom programe 5,6 – 5,9 %, hovorí o inflácii za celý rok 1998. Vo februári štatistiky vykázali ročnú infláciu 7,5 % a v januári 7,2 %. Podľa prognózy ŠÚ SR bude inflácia k polroku 1998 na výrazne vyššej úrovni ako plánovala Národná banka Slovenska. Infostat prognózuje tiež prekročenie zámerov centrálnej banky, hovorí však o úrovni 6,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2020

USD 1,189 0,002
CZK 26,175 0,083
GBP 0,891 0,001
HUF 361,130 0,220
CAD 1,548 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS