ČLÁNOK
Nedokonalými zákonmi sa vytvorila zvláštna kultúra
7. augusta 2003

Pochybnosti o transakciách niektorých aktérov na kapitálovom trhu sa síce ani dnes nevyvracajú, zato sa vo verejnom nezáujme úspešne rozplývajú. Príležitostné pokuty od Úradu pre finančný trh sú v porovnaní s veľkými ziskami nezaujímavé. Prípad akcií VSŽ je len špičkou ľadovca všeobecne akceptovaných neštandardných praktík, a to nielen na kapitálovom trhu.

Výskumy dokázali, že s rozvinutosťou a kultúrou kapitálového trhu sa zväčša spája vyššia dynamika dlhodobejšieho hospodárskeho rozvoja. Pomalšie rastú ekonomiky, financované prevažne bankovými úvermi. Na vyspelých kapitálových trhoch cena akcií odráža ich vnútornú hodnotu: výšku majetku na jednu akciu alebo iné parametre, napríklad dividendu alebo čistý zisk na akciu. Na Slovensku je to inak. Cena akcií klesá, keď ich treba kúpiť od FNM alebo od menšinových akcionárov. Stúpa vtedy, keď sa predávajú niekomu inému.

Odchod spoločností z trhu sprevádza ich spájanie – fúzujú. Na Slovensku sa to uskutočňuje formou ponuky na prevzatie, cena sa určuje podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách. V najbližšom čase má byť vyhlásená práve vo VSŽ Košice. Na štandardnom kapitálovom trhu sa pri fúzii spoločností platí za akcie viac, než je ich cena na trhu.

Na Slovensku je to presne naopak. Podľa zákona o cenných papieroch stačí zaplatiť polovicu majetku, pripadajúceho na jednu akciu. Celý majetok na jednu akciu VSŽ by mal predstavovať 180 korún, vo verejnom prísľube Penta Group zrejme ponúkne 90 korún za kus. Akcie však majú väčšiu hodnotu. A tí, ktorí sa stavajú do úlohy verejných obhajcov práv menšinových akcionárov, za dverami rokujú o vyššej cene, ktorú chcú ako „držhubné“.

Nedokonalými zákonmi sa tu vytvára špecifická „kultúra“, ktorej základom je úspešne používané know-how: Najprv vyhrážanie sa súdmi. Potom predbežné opatrenie, pozastavujúce výkon akcionárskych práv konkurenčnej skupine a následné valné zhromaždenie na schodoch akciovej spoločnosti pod dohľadom bezpečnostnej služby. Patrí sem aj splnomocnenie „holých lebiek“, aby obsadili miesto pred miestnosťou na úpis nových akcií, aby nikto iný nekúpil ani kus a aby nezarobil. Alebo manipulácia s cenami akcií na burze. Firma môže predávať akcie sama sebe. Ďalším prvkom je kreatívne účtovníctvo, ktoré umožňuje podľa potreby zvyšovať alebo znižovať vnútornú hodnotu akcií, záväznú pre ponuku na prevzatie. Na konci je strata účtovných dokladov, dokazujúcich krádež akcií z portfólia fondu. Koho tento stav uspokojuje a komu vyhovuje? Tým, ktorí z tohto profitujú…

(Písané pre Domino Fórum)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS