ČLÁNOK
Nedodržaná zásada detailného členienia pri zostavovaní rozpočtu banky
7. júla 1998

Zo zákona o Eximbanke pritom vyplýva, že náklady a výnosy súvisiace s jeho činnosťami sa vedú oddelenie a za každú činnosť sa má hospodársky výsledok zisťovať a vykazovať samostatne. Ako pre agentúru SITA uviedol nemenovaný analytik, táto zásada pri zostavovaní rozpočtu dodržaná nebola. Slovenský parlament nový návrh rozpočtu Eximbanky na tento rok schválil koncom uplynulého týždňa. Pôvodný návrh predložený Eximbankou parlament začiatkom apríla odmietol. Proti schváleniu nového návrhu vystúpili poslanci László Ásványi (MK), najmä v súvislosti s vysokými rozpočtovanými prostriedkami na mzdy, Ľubomír Fogaš (SDĽ) kritizujúci nekvalifikovanosť návrhu a Ľudovít Černák (DÚ), ktorý upozornil na možnosť nehospodárnosti pri nakladaní so štátom zverenými prostriedkami v Eximbanke z dôvodov neexistencie presných pravidiel hospodárenia. Ľ. Černák v rozprave pred schválením rozpočtu upozornil zároveň na silné viazanie na prostriedky štátneho rozpočtu, avšak Eximbanka nie je povinná zhodnocovať ich. Obavy z možného neefektívneho využívania prostriedkov vyjadril aj nemenovaný analytik. Legislatívne postavenie Eximbanky je podľa jeho názoru nejasné a v rozpore s Asociačnou dohodou. „Zákon totiž nekladie dôraz na efektívne a účelné narábanie s prostriedkami daňových poplatníkov, čo inštitúcia využíva. Eximbanka sa pritom vymyká kontrole nad spôsobom vynakladania prostriedkov a neštandardne, v rozpore s Asociačnou dohodu, aj nad úverovými činnosťami,“ konštatoval. Naďalej nie je tiež známe, či sú spracované a vládou schválené zásady ekonomického fungovania a hospodárenie, tvorby rezerv a sledovania miery rizika a obozretného podnikania. „Rizikom vyplývajúcim priamo zo zákona a netransparentného spôsobu hospodárenia je prijímanie záväzkov Eximbankou do neobmedzenej výšky, za ktoré ručí štát,“ zdôraznil analytik. V oblasti kritizovaných vysokých mzdových nákladov upozornil analytik na to, že v porovnaní s predchádzajúcim návrhom došlo síce k zmene v jednotlivých položkách na mzdy, celkový objem 64,3 mil. Sk však zostal zachovaný. Došlo iba k presunu 8 mil. Sk z objemu určeného na mzdy zo závislej činnosti do kategórie odmien. Rozpočet predpokladá celkové náklady vo výške 409 mil. Sk a výnosy v objeme 497,1 mil. Sk. Náklady na finančnú činnosť predstavujú 105 mil. Sk, náklady spojené s poisťovacou činnosťou 6,5 mil. Sk, pričom všeobecné prevádzkové náklady sú na úrovni 173,62 mil. Sk. Eximbanka by mala v tomto roku dosiahnuť čistý zisk 88,065 mil. Sk. Viacerí poslanci kritizovali najmä to, že oproti pôvodnému návrhu urobila Eximbanka len nepatrné zmeny v niektorých nákladových položkách, čo vyústilo do zvýšenia celkových nákladov 368 mil. Sk na 409 mil. Sk. Podľa nedávneho vyjadrenia guvernéra banky Františka Orolína predstavuje čistý zisk Eximbanky k 31. máju 1998 približne 177 mil. Sk, pričom banka poskytla do stredy 24. júna zdroje na podporu exportu v objeme 1,48 mld. Sk. Išlo o priame úvery a o refinančné prostriedky. Zisk Eximbanky dosiahol za minulý rok 51,95 mil. Sk. Bilančná suma Eximbanky bola na konci minulého roka 4,614 mld. Sk, pričom finančný majetok dosiahol 4,182 mld. Sk. Vlastné imanie Eximbanky dosahovalo vtedy 3,193 mld. Sk a cudzie zdroje 17,3 mil. Sk. Vláda rozhodla koncom júna o zvýšení základného imania o 370 mil. Sk na úroveň 2,37 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS