ČLÁNOK
Nebankové subjekty sa môžu vyhnúť pôsobnosti zákona o cenných papieroch a investičných službách
5. februára 2002

Nie je možné, aby takzvané nebankové subjekty obchádzali zákon o cenných papieroch (CP). Jednoznačná interpretácia zákona napovedá, že zhromažďovať finančné prostriedky na podnikateľské účely inak ako verejnou výzvou nie je možné. Ak by niekto robil túto podnikateľskú činnosť bez plnenia si povinností podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách, nielen že by porušoval tento zákon, ale by sa aj dopúšťal trestného činu nedovoleného podnikania. Uviedol to pre Finančné noviny generálny riaditeľ sekcie finančného trhu František Palko. „Je to už vecou orgánov činných v trestnom konaní, aby takéto konanie preverili,“ poznamenal generálny riaditeľ.

Opačný názor vyjadril Michal Horváth, expert Aliancie nového občana. Nebankové subjekty sa podľa Michala Horvátha môžu vyhnúť pôsobnosti zákona o cenných papieroch (CP) a investičných službách (IS), ak sa v reklamách nebudú zmieňovať o majetkových právach alebo hodnotách, ktoré predávajú. Pre Hospodárske noviny 28. januára 2001 uviedol, že v tomto prípade to už nebude verejná ponuka podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách, čím sa (nebankové subjekty – poznámka FINI) vyhnú pôsobnosti tohto zákona. Aj napriek tomu však môžu majetkové hodnoty predávať. Stačí robiť reklamu na obchodné meno firmy alebo na bližšie nešpecifikované produkty, poznamenal Horváth.

Úprava činnosti nebankových subjektov je veľmi jednoduchá a veľmi jednoznačná. „Predtým ako by daný subjekt chcel zhromažďovať peniaze na podnikateľské účely, musí najprv Úradu pre finančný trh predložiť prospekt investície. Údaje v prospekte sú dôležité preto, aby občania o tomto subjekte vedeli toľko, aby sa mohli objektívne rozhodnúť či investujú peniaze do nebankového subjektu,“ hovorí Palko. Informácie sa týkajú manažmentu, obchodnej stratégie a rizík, ktoré sú spojené s danou investíciou. Nebankový subjekt musí veľmi konkrétne uviesť na aké účely chce zbierať prostriedky od verejnosti a ako ich chce investovať.

Ak by sa predmet činnosti vzďaľoval od prospektu, v takomto prípade môže Úrad pre finančný trh obmedziť činnosť tohto subjektu, alebo mu dokonca zakázať činnosť. Zákon o cenných papieroch a investičných službách explicitne uvádza, že obchádzanie tohto zákona znamená jeho porušovanie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS