ČLÁNOK
Nebankové subjekty predstavujú riziko strát
10. januára 2001

Nelicencované (nebankové) subjekty doteraz vyzbierali od verejnosti okolo 12 mld. Sk. Občania z tohto množstva prišli nenávratne takmer o 4 mld. Sk. Túto činnosť doteraz vykonávalo minimálne 50 subjektov, z ktorých v súčasnosti pôsobí najmenej 13. Minimálne 22 subjektov doteraz zbankrotovalo – vedú sa vyšetrovania alebo trestné stíhania a o ďalších 15-ich subjektoch nie sú k dispozícii dostatočné údaje. Predpokladáme, že všetky tieto čísla sú v skutočnosti ešte vyššie. Priemerná životnosť doteraz skrachovaných nebankových subjektov je cca 4 roky. V súčasnosti aktívne pôsobí najmenej 13 subjektov s priemernou dobou činnosti cca 3,5 roka.

Nebankové subjekty je možné podľa deklarovaného spôsobu ich podnikania rozdeliť do niekoľkých skupín:

1.      nebankové subjekty, ktoré potrebujú financovať svoju vlastnú podnikateľskú činnosť

2.      nebankové subjekty, ktoré ponúkajú služby na finančnom trhu, hlavne poskytujú úvery – najčastejšie za 60 %-ný úrok alebo leasing a súčasne zdroje nakupujú u obyvateľstva, pričom sa snažia zarobiť na úrokovej marži

3.      firmy ponúkajúce získanie finančných prostriedkov, napr. formou tichého spoločenstva, bankového úveru a prijímajúce za to vopred províziu od podnikateľov

4.      ostatné, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné údaje

Za predstaviteľov jednotlivých skupín môžme považovať:

1.      1. garantovaná, NPI SG, Mazira, Sun, Investment, Pallas Athene, Unifa Invest, Elia, VD Comp, Čas, Dexterity Financial, Moda Raj, MCS-Marketing and Consulting Services, Corrax, Drukos–výnos, Družstvo BDV, Združenie VVP, BMG Invest

2.      SaS, Delta Management Košice, Družstvo vzájomnej pomoci, General Invest Company, Investa Leasing Slovakia, Goldfin Invest, Nick Finance, M-Invest, Allegros, Euromax, Promt Real, Trends Trading, AGW, Horizont Slovakia

3.      Boston Credit, JP-Seven El, PK Euromarket

V krátkosti budeme charakterizovať činnosť niektorých predstaviteľov jednotlivých skupín.

Spoločnosť 1. garantovaná, a.s., získava zdroje predajom svojich akcií a súčasne 1. dôchodková, a.s. uzatvára s akcionármi zmluvu o termínovanej kúpe týchto akcií. Peniaze sú používané na rôznu podnikateľskú činnosť, napr. kúpa majoritného balíka akcií v spoločnostiach SKI Jasná, Novácke chemické závody, Slovenská životná poisťovňa – Kontinuita, Štúdio Koliba apod. Akcie 1. garantovanej, a.s. nie sú verejne obchodovateľné. Vo vyspelých ekonomikách musia firmy, ktoré získavajú kapitál formou verejnej ponuky na upísanie akcií (IPO),  plniť prísne informačné povinnosti a sú pod dohľadom komisie pre cenné papiere.

SaS poskytuje pôžičky za 4 % úrok mesačne, t.j. 60 % p.a. Dlžník zvyčajne ručí SaSu majetkom v cca 2-násobnej hodnote, bežne aj nehnuteľnosťami. SaS konkuruje najmä pobočkám miestnych bánk, ktoré sú ťažkopádnejšie v poskytovaní úverov. Nie je známe, či SaS má vypracované interné pravidlá na úverovú angažovanosť voči jednotlivým dlžníkom, alebo na  ohodnocovania prijatých záloh, či na dodržiavanie primeranej likvidity.

Drukos – výnos, s.r.o. používa finančné prostriedky najmä na leasingovú činnosť. Leasing je alternatívne financovanie k úverom a úroková sadzba z leasingu je o niečo vyššia ako úroková sadzba z úverov. Veľkí výrobcovia dokonca ponúkajú bezúročný leasing a to isté sa týka aj predaja na splátky. Leasingová činnosť je teda vysoko konkurenčné prostredie a ťažko sa z nej dajú dosahovať nadpriemerné zisky. Drukos – výnos, s.r.o. má aj dealerské provízie za predaj áut a iných výrobkov, ktoré sa bežne na trhu pohybujú väčšinou v rozpätí 15 – 30 % z obratu.

Združenie VVP vzniklo za účelom zapojenia sa do súťaže na privatizáciu tzv. strategických podnikov. Finančné prostriedky sú zasielané na bežný účet v Slovenskej sporiteľni a sú ukladané na termínované účty v rôznych bankách. Prostriedky môžu byť takisto použité na zaplatenie primeranej reklamy. Za záväzky združenia ručia účastníci spoločne a nerozdielne.

BMG Invest, s.r.o. a Horizont Slovakia, o.c.p., a.s. vydávajú veľké množstvo prostriedkov na reklamu s cieľom získavania nových vkladov a budovania imidžu veľkej silnej firmy. Takisto sponzorujú rôzne kultúrno – spoločenské, športové  a humanitné aktivity. Horizont Slovakia, o.c.p., a.s. dosiahol v minulom roku stratu okolo 900 mil. Sk. Skupina investuje najmä do médií, nehnuteľností a obchodnej činnosti.

Trends Trading, Gmbh. na území Rakúska nevykonával žiadnu činnosť. Sústredil sa na Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, ČR a podobné nerozvinuté krajiny. Prostredníctvom sprostredkovateľských firiem ponúkal sprostredkovanie obchodovania s derivátmi na komodity na komoditných burzách, pričom Trends Trading mal neobmedzené právo disponovania s klientovými prostriedkami a uzatvárania obchodov podľa vlastného uváženia. Pri predaji týchto produktov boli potencionálni investori oboznamovaní so všetkými rizikami vyplývajúcimi z investovania do derivátov, s možnosťou obrovských ziskov ale i strát. Páchatelia skutočne sledovali trh, vývoj cien, grafy, poznali techniku uzatvárania obchodov s brokermi na burzách, klienti dostávali pravidelne výpisy o stave účtu a prvý obchod pre klienta bol tradične úspešný.

Podvod bol v tom, že ani jeden obchod sa neuskutočnil – nebol zrealizovaný pokyn na kúpu alebo predaj brokerom na burze (žiadna konfirmácia), ale peniaze odišli prostredníctvom celej siete „brokerov“ do nenávratna. Strata pre klienta v druhom obchode bola určená (vypočítaná) spätne za určité časové obdobie z grafov vývoja cien daného podkladového aktíva, pričom najvyššia cena bola vybratá ako cena za ktorú sa nakúpilo a najnižšia cena v tomto intervale ako cena za ktorú sa predalo a tak bola dosiahnutá strata. Nasledovali telefonáty, aby si klient pozíciu doplnil, že trh sa otočí apod.

Osobitnou kapitolou sú sprostredkovatelia sľubujúci vybavenie úveru alebo inak získaného kapitálu na podnikanie. Ide o vylákanie platby vopred za vybavenie, ktorá má byť použitá napr. ako úplatok.

1. Nelicencované subjekty v oblasti zhromažďovania peňažných prostriedkov od verejnosti, ktoré sú v súčasnosti aktívne a o ktorých existujú určité údaje:
2. Nelicencované subjekty v oblasti zhromažďovania peňažných prostriedkov od verejnosti, ktoré skrachovali a prebieha vyšetrovanie alebo trestné stíhanie:
3. Nelicencované subjekty v oblasti zhromažďovania peňažných prostriedkov od verejnosti, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné údaje:

Materiál poskytol Ing. Roman Scherhaufer

výkonný riaditeľ


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS