ČLÁNOK
NDS zverejnila podmienky tretej súťaže na výber mýta
27. septembra 2007


NDS zverejnila podmienky tretej súťaže na výber mýta

Otváranie obálok s ponukami je plánované na 18. januára 2008


 


Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s. Bratislava vypísala po tretíkrát užšiu súťaž na dodávateľa komplexnej služby elektronického výberu mýta. Záujemcovia majú podať žiadosti o účasť v súťaži do 2. novembra, pričom NDS by mala vyzvať podľa predpokladu osem vybraných uchádzačov na predloženie ponúk 23. novembra tohto roka. Obálky s ponukami by sa mali otvárať 18. januára 2008. Predpokladaná hodnota zákazky na výber mýtneho je znovu určená na 20 mld. Sk. Žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti musia záujemcovia doručiť obstarávateľovi najneskôr do 17. októbra, odpovede na otázky spojené s vysvetľovaním podmienok účasti pritom zverejní do 24. októbra tohto roka. Oznámenie vyšlo vo štvrtok v Úradnom vestníku Európskej únie.


Elektronický výber mýta na Slovensku má začať fungovať od 1. januára 2009 pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Tieto vozidlá budú musieť mať nainštalované zaregistrované palubné jednotky. Spoplatneniu budú podliehať diaľnice a cesty v predpokladanej dĺžke okolo 2 400 kilometrov. NDS plánuje uzavrieť zmluvu s budúcim dodávateľom komplexnej služby elektronického výberu mýta na obdobie 14 rokov s možnosťou jej predĺženia o ďalších 5 rokov. Vybraný prevádzkovateľ má dodať službu podľa systému DBFOT, čiže navrhni, postav, financuj, prevádzkuj/udržuj a preveď.


Ako kritériá na vyhodnotenie ponúk NDS uviedla ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska celkovej ceny za predmet zákazky, efektívnosti výberu mýta a kritérium mýtnej transakcie. Dodávatelia by mali zložiť podľa zverejnených podmienok verejného obstarávania zábezpeku vo výške 10 mil. Sk a mať vlastné imanie minimálne 800 mil. Sk. Minimálny obrat záujemcu by mal byť na úrovni 2,5 mld. Sk a bežná likvidita na minimálnej úrovni 1,1. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané, je do 30. septembra 2008.


NDS zrušila druhýkrát vyhlásenú súťaž na mýto 21. septembra tohto roka z dôvodu dodržania princípu rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a ich nediskriminácie. Spoločnosť totiž zverejnila dva rozdielne termíny na doručenie žiadostí uchádzačov o vysvetlenie podmienok účasti, keď v európskom vestníku verejného obstarávania bol stanovený termín na 21. septembra a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zase na 24. septembra. Prvý raz boli podmienky súťaže na mýto uverejnené v európskom vestníku obstarávania 19. júla tohto roka. NDS ju zrušila 20. augusta oficiálne kvôli podstatne väčšiemu záujmu o účasť v tendri, ako očakávala. Opakovanú súťaž vyhlásila 7. septembra tohto roka, pričom rozšírila počet záujemcov, ktorých vyzve v druhom kole na predloženie ponuky, z piatich na osem.


Do prvého tendra sa prihlásili napríklad spoločnosti Slovak Telekom, Siemens, Sanef, ako aj všetci členovia slovensko-švajčiarskeho konzorcia ToSy na čele s domácim Elektrovodom Holding. Ďalšími potvrdenými záujemcami boli talianska firma Autostrade a konzorcium pod vedením nórskej firmy Q-Free. Podľa medializovaných informácií sa väčšina z nich chcela zúčastniť aj druhého tendra, účasť v tretej súťaži v poradí zatiaľ oficiálne avizovalo konzorcium Q-Free.


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS