ČLÁNOK
NBS zvýšila odhad koncoročnej inflácie na 8,4 až 9,7 %
4. júna 2003

Celková inflácia by sa ku koncu roka mala pohybovať v intervale 8,4 až 9,7 %, čomu zodpovedá priemerná inflácia v pásme 8,3 až 8,8 %. Jadrová inflácia by mohla v decembri dosiahnuť hodnotu v pásme 2,1 až 3,6 %. Vyplýva to z aktualizovaného menového programu (AMP) na rok 2003 Národnej banky Slovenska (NBS). Pôvodne uvažovala NBS s koncoročnými hodnotami medziročnej inflácie 7,7 až 9,7 % a priemernej inflácie 8,2 až 9,3 %. Jadrová inflácia mala predstavovať 2,7 až 5 %.

Dôvodom zvýšenia odhadu koncoročnej inflácie je zapracovanie zmien vyplývajúcich z plánovaného zvýšenia spotrebných daní od júla 2003. Na druhej strane, cenový vývoj od začiatku roka, najmä v oblasti cien potravín, svedčí podľa centrálnej banky o možnosti znížiť odhad jadrovej inflácie. Regulované ceny by sa podľa odhadu NBS mali zvýšiť o 18 až 18,9 % namiesto pôvodne odhadovanej úrovne vyššej približne o percentuálny bod, nepriame dane by však mali zaznamenať rýchlejší rast o 2,37 % v porovnaní s pôvodnou prognózou 0,8 %.

Rizikom odhadu inflácie na rok 2003 by mohli byť prípadné výkyvy výmenného kurzu koruny, ďalším rizikom môže byť vývoj ceny ropy. Ceny priemyselných výrobcov by podľa AMP mali zaznamenať priemerný medziročný rast o 8 %, pôvodná prognóza počítala s rastom o 5,9 %.

NBS predpokladá pokles rastu nominálnych miezd v tomto roku z pôvodných 9 až 11 % na 7,5 až 9,5 %. Pri predpokladanej aktualizovanej priemernej inflácii 8,6 % to zodpovedá poklesu reálnych miezd o 1 %, maximálne však ich rastu o 0,8 %. V produkčných odvetviach a časti trhových služieb bude totiž podľa NBS prístup zamestnávateľov k zvyšovaniu miezd veľmi opatrný v dôsledku vyšších nákladov súvisiacich s dereguláciami cien energií, ako aj s rastom cien pohonných hmôt kvôli zvýšeniu spotrebných daní. Pôvodne sa uvažovalo o raste reálnych miezd o 0,3 až 2,1 %.

Centrálna banka očakáva podľa AMP priaznivejší vývoj v oblasti zamestnanosti. Miera evidovanej nezamestnosti by mala ku koncu roka dosiahnuť 17,2 %, zamestnanosť by mala vzrásť medziročne o 0,4 %.

V oblasti rozpočtového deficitu a fiškálneho deficitu verejného sektora ponechala NBS pôvodné hodnoty. Zákon o štátnom rozpočte predpokladá na tento rok rozpočtový schodok 56 mld. Sk a deficit verejného rozpočtu v metodike ESA 95 vo výške 56,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS