ČLÁNOK
NBS zvýšila odhad deficitu zahraničného obchodu
28. augusta 2001

Pri pokračovaní vývoja zahraničného obchodu z prvého polroka tohto roka možno očakávať, že koncoročný deficit zahraničného obchodu by sa mohol pohybovať na úrovni 78,1 – 87,9 mld. Sk. Táto hodnota prevyšuje odhady konkretizovaného menového programu Národnej banky Slovenska (NBS) o 14,0 až 23,8 mld. Sk. Uvádza NBS v analýze vývoja zahraničného obchodu Slovenskej republiky za prvý polrok 2001.

Vývoj deficitu zahraničnoobchodnej bilancie podľa NBS signalizuje opätovný návrat k jeho podielu na úroveň približujúcu sa 10 percentám hrubého domáceho produktu (HDP). Za posledných dvanásť mesiacov bol podľa odhadov NBS obchodný deficit na úrovní 7,7% z HDP.

Na tejto skutočnosti sa podľa NBS podieľal zvýšený nárast dovozu a spomalenie rastu vývozu. Hlavnými príčinami znižujúceho sa rastu vývozu sú podľa NBS spomaľujúca sa dynamika rastu hospodárstva našich najvýznamnejších obchodných partnerov, reštrukturalizácia niektorých výrobných odvetví, ako aj stabilizácia cien ropy na svetových trhoch. Navyše slovenský export je málo diverzifikovaný, keď výrobky automobilového a oceliarskeho priemyslu tvoria takmer jednu tretinu vývozných komodít.

Pohľad na vývoj dovozu a jeho štruktúru naznačuje súvislosť s prílevom priamych zahraničných investícií a následne s domácim investičným dopytom, teda faktormi, ktoré by v budúcnosti mohli mať priaznivý vplyv na produkčné možnosti našej ekonomiky. Konštatuje sa v analýze.

Riešenie deficitu zahraničnoobchodnej bilancie podľa NBS, vzhľadom na štruktúru a dynamiku dovozov aj vývozov, nenaznačuje možnosť riešenia problému prostredníctvom nástrojov menovej politiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS