ČLÁNOK
NBS zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie IRB
12. januára 1998

Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca NBS Ján Onda. Termín konania ani program mimoriadneho valného zhromaždenia IRB však Onda konkretizovať nevedel. Práve dnes, teda v piatok 9. januára 1998, je posledný deň, dokedy malo byť podľa stanov IRB vyhlásené náhradné valné zhromaždenie s rovnakým programom ako mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolané na piatok 19. decembra. To malo rozhodnúť o zvýšení základného imania IRB z 1 na 2 mld. Sk. Na tomto valnom zhromaždení sa však zaregistrovali iba akcionári disponujúci 9 % základného imania IRB a z tohto dôvodu nebolo uznášaniaschopné. V ten istý deň zaviedla NBS v IRB nútenú správu. Podľa hovorcu centrálnej banky NBS doteraz nezvolala náhradné valné zhromaždenia predovšetkým z technických príčin. „Na základe zákona číslo 58/1996 Zb, ktorým sa mení na dopĺňa zákon č. 21/92 Zb. o bankách, mali všetky banky do 31. decembra 1997 zmeniť formu svojich akcií z akcií na doručiteľa na akcie na meno. Toto sa uskutočnilo aj v IRB. Technicky však nebolo možné zvládnuť celý proces zvolania náhradného valného zhromaždenia, pretože si to vyžaduje rozposlanie písomnej pozvánky každému akcionárovi,“ vysvetlil Ján Onda. Ako dodal, vzhľadom k tomu, že sa uskutoční nové, mimoriadne valné zhromaždenie, nepredpokladá, že by NBS zvolávala náhradné valné zhromaždenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS