ČLÁNOK
NBS znížila úrokové sadzby o 0,25 bodu
23. decembra 2000

Banková rada Národnej banky Slovenska (BR NBS) na svojom zasadnutí posledný pracovný deň pred Vianočnými sviatkami rozhodla o znížení úrokových sadzieb o 0,25 percentuálneho bodu. Sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody sa tak zníži zo 6,5 % na 6,25 % p.a., sadbu pre jednodňové refinančné obchody zníži NBS zo súčasných 9,5 % na 9,25 % p.a. a sadzbu pre dvojtýždňové repootendre z 8,25 % na 8 % p.a.

„Vzhľadom na pokračujúci priaznivý vývoj ekonomických ukazovateľov sa BR NBS rozhodla využiť existujúci priestor pre uvoľnenie menovej politiky, najmä v súvislosti so stagnáciou úverov podnikom, a podporiť tak rast ekonomiky a v konečnom dôsledku aj naplniť očakávania bankového sektora,“ píše sa v komuniké zo zasadnutia rady. Banková rada tiež schválila Situačnú správu o menovom vývoji za november 2000.

BR NBS ďalej skonštatovala, že makroekonomický vývoj v novembri bol v súlade s doterajším trendom, ako aj s očakávaniami centrálnej banky na koniec roka. Aj napriek zvýšeniu medziročnej dynamiky jadrovej a celkovej inflácie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ich vývoj nachádzal v blízkosti spodnej hranice stanoveného koridoru pre rok 2000. Národná banka Slovenska do konca roka očakávala cenový vývoj mierne pod spodnou časťou spotrebiteľského dopytu, rastu cien ropy a USD.

Priaznivý vývoj platobnej bilancie pokračoval aj v septembri, keď deficit bežného účtu za deväť mesiacov plne pokryl prílev priamych zahraničných investícií. Napriek tomu, že záporné saldo obchodnej bilancie v októbri vo výške 6,2 mld. Sk bolo zatiaľ najvyššie v tomto roku, kumulatívne saldo bolo oproti minulému roku nižšie takmer o 30 %. Bez vplyvov rastu cien ropy, plynu a zhodnocovania amerického dolára by obchodná bilancia dostala dokonca do prebytku. NBS očakávala v poslednom štvrťroku zvýšenie záporného salda obchodnej bilancie v súvislosti so sezónnymi vplyvmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2020

USD 1,189 0,002
CZK 26,175 0,083
GBP 0,891 0,001
HUF 361,130 0,220
CAD 1,548 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS