ČLÁNOK
NBS zmiernila bankám podmienky na tvorbu vlastného kapitálu
27. apríla 2020

Národná banka Slovenska (NBS) rozhodla, že banky nemusia od augusta držať na Slovensku viac kapitálu. Postupne sa zvyšoval tzv. proticyklický kapitálový vankúš. Pôvodne bola jeho miera na úrovni 1,25 %, od augusta 2019 sa zvýšila na 1,5 % a od augusta tohto roka sa mala zvýšiť na rovné dve percentá. Banková rada však v utorok rozhodla ponechať mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,5 %.

Hlavným dôvodom zrušenia pôvodne plánovaného zvýšenia je podľa národnej banky to, že proticyklický kapitálový vankúš sa má zvyšovať v časoch nadmerného rastu úverov a s tým spojenej kumulácie nerovnováh. Pre aktuálny vývoj už nie je podľa centrálnej banky charakteristický nadmerný rast úverov. „Riziká postupne prechádzajú z fázy kumulácie do fázy materializácie,“ konštatuje NBS. Banková rada zrušila plánované zvyšovanie miery proticyklického kapitálového vankúša aj pre rozhodnutie akcionárov väčšiny bánk nevyplatiť dividendy a použiť zisk z roku 2019 na posilnenie kapitálu.

Dôvodom ponechania miery na 1,5 % podľa národnej banky je aj to, že v bankovom sektore zatiaľ neboli zaznamenané výraznejšie straty. „A vzhľadom na opatrenia vlády SR a regulačné zmeny neočakávame ich výrazný rast v najbližšej dobe. Zároveň Európska centrálna banka oznámila významnú úľavu v oblasti kapitálovej požiadavky pre banky, čo vytvára dostatočný kapitálový priestor na financovanie ďalšieho rastu úverov podnikom aj domácnostiam,“ informuje banka.

Banková rada Národnej banky Slovenska bude mieru proticyklického kapitálového vankúša ďalej znižovať v prípade, že by bankový sektor potreboval absorbovať straty alebo by bol potrebný kapitál na podporenie rastu úverov. Zároveň je pripravená znížiť proticyklický vankúš aj mimo svojich pravidelných štvrťročných rozhodnutí a s okamžitou platnosťou.

Proticyklický kapitálový vankúš je prudenciálnym nástrojom, ktorý sa zaviedol v dohode Bazilej III na odvrátenie účinkov hospodárskeho cyklu na úverovú činnosť bánk. V čase prosperity, keď dochádza k vysokému úverovému rastu, sa na jeho základe od bánk vyžaduje, aby mali dodatočný kapitál. V prípade, že sa hospodársky cyklus otočí a hospodárska činnosť spomalí, alebo dokonca zaznamená pokles, sa tento vankúš môže uvoľniť, čím sa banke umožní naďalej úverovať reálnu ekonomiku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS