ČLÁNOK
NBS zmenila podmienky úročenia úverových zdrojov od EIB
14. mája 2001

Banková rada Národnej banky Slovenska (BR NBS) schválila Návrh na zmenu štruktúry úrokovej sadzby pre korunové úvery pôžičky Apex Global Loan II. Táto pôžička od Európskej investičnej banky je určená na financovanie projektov v oblasti priemyslu, cestovného ruchu, zlepšenia ochrany životného prostredia. Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda.

Keďže súčasné korunové zdroje na medzibankovom trhu sú lacnejšie ako AGL II a zároveň sa zlepšila situácia komerčných bánk vo financovaní z vlastných zdrojov, rozhodla banková rada o novom spôsobe určovania úrokovej sadzby pre túto pôžičku. Úroková sadzba bude vychádzať z dvojtýždňovej limitnej sadzby NBS pre štandardný repotender zvýšenej maximálne o 3-percentnú maržu komerčnej banky. Doposiaľ predstavovala konečná úroková sadzba 13,3 %.

BR NBS v piatok tiež schválila Koncepciu rozvoja bankového dohľadu. „Tento krok je jednou z prvých reakcií na závery misie Svetovej banky, ktorá vykonala diagnostickú previerku Úseku bankového dohľadu NBS,“ uviedol hovorca. Centrálna banka tak zároveň začala plniť podmienky poskytnutia pôžičky EFSAL, ktorá má pomôcť pri reštrukturalizácii ekonomiky SR.

Koncepcia rozvoja bankového dohľadu bude spolu s rozhodnutím vlády o alokácii bankového dohľadu základom pre vypracovanie plánu rozvoja bankového dohľadu v SR. Cieľom schválenej koncepcie je zvýšiť účinnosť a efektívnosť práce bankového dohľadu, predovšetkým v oblasti kvalitnejšieho výkonu bankového dohľadu voči obchodným bankám ako aj zvýšiť účinnosť preventívnej a kontrolnej práce bankového dohľadu.

BR NBS zobrala tiež na vedomie audítorské správy k účtovnej uzávierke NBS podľa slovenských i medzinárodných účtovných štandardov. Audítorské overenia boli bez výhrad. BR NBS zároveň rozhodla, že obidve audítorské správy budú súčasťou výročnej správy NBS za rok 2000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS