ČLÁNOK
NBS zmenila metodiku vykazovania devízových rezerv
10. októbra 2001

Od 1. januára 2002 zmení Národná banka Slovenska (NBS) metodiku vykazovania devízových rezerv. „Zmeny sa uskutočnia z dôvodu požiadaviek medzinárodných finančných inštitúcií,“ povedal v utorok guvernér NBS Marián Jusko. Spomínané zmeny budú mať vplyv na celkovú výšku devízových rezerv v rozpätí 500 až 600 mil. USD. Zmenu vykazovania devízových rezerv prijala Banková rada NBS už 7. septembra.

Od začiatku roka 2002 bude centrálna banka oceňovať zlato jeho trhovou cenou a metodicky zmení vykazovanie repo operácií a zlatých swapov. Zmena metodiky vykazovania devízových rezerv však bude mať vplyv aj na výšku hrubého a čistého zahraničného dlhu. Pri hrubom zahraničnom dlhu NBS predpokladá jeho rast o 400 mil. USD.

Devízové rezervy komerčných bánk do prijatia novej metodiky boli definované ako krátkodobé devízové aktíva komerčných bánk voči nerezidentom, pričom do rezerv sa nezapočítali dlhodobé aktíva voči nerezidentom. Po zmene vykazovania devízových rezerv bude aj časť dlhodobých aktív komerčných bánk tvoriť devízové rezervy. V praxi by to malo znamenať nárast devízových rezerv o približne 200 mil. USD.

Devízové rezervy Slovenska predstavovali k 3. októbru 5,3896 mld. USD, pričom devízové rezervy NBS boli na úrovni 3,8366 mld. USD. Rezervné aktíva komerčných bánk dosiahli úroveň 1,553 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS