ČLÁNOK
NBS záleží na udržaní stability meny
2. februára 1998

Pri hodnotení minuloročného menového vývoja SR to povedal prezident Centra pre hospodársky rozvoj SR Eugen Jurzyca. NBS vo štvrtok oznámila, že medziročný rast peňažnej masy M2 dosiahol ku koncu minulého roka 8,7 %. Vo svojom menovom programe na rok 1997 si pritom slovenská centrálna banka dala stanovila dosiahnuť rast M2 na úrovni 10,7 %. V roku 1996 zaznamenala SR rast M2 o 15,7 % a v roku 1995 o 16,6 % a v roku 1994 o 19,9 %. Peňažná masa M2 zahŕňa hotovostné peniaze, depozitné peniaze a termínované depozitá. Zaznamenaný rast M2 považuje E. Jurzyca za optimálny, nakoľko v roku 1996 bol rast tohto ukazovateľa podľa neho až príliš vysoký. Vyššia miera rastu M2 by totiž stimulovala domáci dopyt, čo by malo za následok zhoršenie platobnej bilancie SR. V konečnom dôsledku by došlo k prehlbovaniu nerovnováhy v makroekonomickom vývoji SR a zvýšení tlaku na oslabenie slovenskej meny. „To však neznamená, že budeme musieť limitovať rast M2 a tým aj ekonomický rast navždy. Ak by došlo k zvyšovaniu priamych zahraničných investícií, mohol by byť deficit na bežnom účte vykrývaný práve týmito platbami a mohli by sme si dovoliť vyššie saldo zahraničného obchodu aj vyšší ekonomický rast,“ skonštatoval Jurzyca a dodal, že zatiaľ pre SR platí že je lepší menší a stabilný rast ako vysoký a nestabilný ekonomický rast typu ázijské tigre. Nižšia miera rastu M2 by podľa prezidenta CPHR mohla byť už problémová. „Vo svete sa síce momentálne považuje za optimálnu inflácia okolo dvoch až troch percent, v reštrukturalizujúcich sa krajinách je však táto hranica o niečo vyššia,“ povedal E. Jurzyca. Vyššia inflácia totiž „dovoľuje“ vláde robiť reštrukturalizačné opatrenia ľahšie ako nižšia. Ako príklad uviedol potrebu znižovania miezd na neefektívnych miestach. „Mzdy sú veľmi nepružné smerom nadol. Ťažko niekomu mzdu znižovať. Preto je jednoduchšie nechať mu pri vyššej inflácii nezmenenú nominálnu mzdu, takže dochádza k jej relatívnemu poklesu,“ vysvetlil. „V žiadnom prípade si preto nemyslím, že by bolo treba výrazne znižovať infláciu alebo rast peňažnej zásoby M2, ale zatiaľ si ani nemôžeme dovoliť výrazne ju zvyšovať,“ skonštatoval na záver prezident Centra pre hospodársky rozvoj Eugen Jurzyca.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS