ČLÁNOK
NBS vlani zvýšila zisk o viac ako 23 %
3. marca 2020

Národná banka Slovenska (NBS) dosiahla v minulom roku zisk 212,1 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa vyjadrení banky znamená nárast o 23,1 %. Minuloročný zisk banka použije opäť na zníženie strát z minulých rokov. Hlavným zdrojom vlaňajšieho zisku centrálnej banky boli úrokové výnosy z dlhopisov, ktoré medziročne stúpli o 36 % na 207,3 mil. eur. Za rok 2019 národná banka odviedla do štátneho rozpočtu zrážkovú daň niečo vyše 35 mil. eur z príjmov z dlhopisov.

V súlade s rozhodnutím bankovej rady NBS bola všeobecná rezerva na finančné riziká ku koncu vlaňajška ponechaná v nezmenenej výške 660 mil. eur. Rezerva je tvorená na krytie kurzových, úrokových, kreditných, akciových rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata. Čisté náklady na zabezpečenie prevádzky a správy banky boli vlani čerpané v sume 66,8 mil. eur pri medziročnom náraste o 1,8 %. Mzdové a sociálne náklady predstavovali 53,5 mil. eur, náklady na prevádzku budov a zariadení boli takmer 20 mil. eur, odpisy dlhodobého majetku 9,2 mil. eur. V roku 2019 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 103, čo je mierny 0,5-percentný nárast.

Čisté náklady na tlač eurových bankoviek a razbu mincí boli v minulom roku 5,4 mil. eur, pričom rok predtým to bola suma 6,2 mil. eur. Banka uskutočnila výrobu 56,4 mil. bankoviek v nominálnej hodnote 20 eur, razbu 54,5 mil. obehových mincí určených pre peňažný obeh, razbu obehových mincí s ročníkom razby 2019 v počte 160,8 tis. kusov do súborov mincí a razbu 7 druhov zberateľských mincí v počte 67 tis. kusov.

Národná banka Slovenska vznikla 1. januára 1993. Od 1. januára 2009, teda od zavedenia eura na Slovensku, sa NBS stala súčasťou eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje NBS stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Okrem iného je úlohou Národnej banky Slovenska aj výkon dohľadu nad finančným trhom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS