ČLÁNOK
NBS v minulom roku hospodárila so ziskom 7,39 mld. Sk
6. apríla 2001

Národná banka Slovenska (NBS) dosiahla v minulom roku zisk 7,39 mld. Sk. Výnosy banky predstavovali 42,23 mld. Sk, ročný rozpočet tak prekročili o 2,6 %. Náklady v objeme 34,84 mld. Sk tvorili 84,8 % z plánovanej výšky. Centrálna banka už počas minulého a začiatkom tohto roka odviedla v rámci preddavkov do štátneho rozpočtu 7 mld. Sk. Zostávajúci zisk 345,839 mil. Sk previedla do štátnej kasy koncom marca. Vyplýva to zo správy o výsledku hospodárenia NBS za minulý rok.

Hospodársky výsledok NBS ovplyvnil najmä zisk z finančných činností na úrovni 11,8 mld. Sk. K výsledku finančnej činnosti pozitívne prispeli devízové operácie, v ktorých centrálna banka vytvorila zisk 7,3 mld. Sk. Operácie s cennými papiermi a pokladničnými poukážkami vyprodukovali zisk 5,9 mld. Sk. Úroky komerčných bánk sa na zisku podieľali 2,9 mld. Sk. Výsledok finančných činností negatívne ovplyvnili repoobchody so stratou 1,8 mld. Sk a úroky platené štátnej pokladnici 1,2 mld. Sk. V ostatných finančných činnostiach vykázala NBS tiež stratu 1,3 mld. Sk.

NBS v minulom roku vytvorila 10,04 mld. Sk rezerv a opravných položiek. Väčšinu pritom tvorili rezervy na krytie strát z otvorenej devízovej pozície v sume 8,45 mld. Sk. K cenným papierom vytvorila centrálna 1,367 mld. Sk opravných položiek. Celkovo pritom centrálna banka vlani rozpustila 3,262 mld. Sk rezerv a opravných položiek. Uvoľnenie rezerv súviselo v najväčšej miere s ukončením swapových operácií so zlatom 1,06 mld. Sk a použitím opravných položiek k úročeným cenným papierom 1,9 mld. Sk.

Všeobecné prevádzkové náklady centrálnej banky predstavovali 1,2 mld. Sk. Náklady na zamestnancov z toho tvorili 38,1 %, sociálne náklady 12,7 % a náklady na prevádzku banky 49,2 %. Mimoriadna činnosť NBS, ktorá predstavovala najmä ukončenie delenia federálneho majetku, priniesla zisk 4,4 mld. Sk. Ostatné činnosti centrálnej banky znížili celkovú výšku dosiahnutého zisku o 0,8 mld. Sk. Na účely investícií použila NBS 1,29 mld. Sk. Investície do výstavby predstavovali 917,5 mil. Sk, stavba nového ústredia z toho tvorilo 94,5 %. Nestavebné investície banky dosiahli 373,4 mil. Sk a nehmotné 1,04 mil. Sk.

Výsledky hospodárenia NBS sú finančným vyjadrením jej aktivít v oblasti menovej politiky, finančných a emisných činností, dlhovej služby, ako aj potrieb na zabezpečenie vlastnej činnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS